Välkommen till Årsmötet för Kastellskolans ideella förening!

Bästa föräldrar/vårdnadshavare tillika medlemmar i Kastellskolans Ideella förening!

Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, verksamhetsåret 2019/2020 “närmar sig med stormsteg!”

Vi möts:
Tid: Tisdag 2020-11-10 kl. 18.00
Plats: Aulan, Kastell-/Kristinaskolans CD-hus

Det går att delta i årsmötet digitalt. Anmäl i så fall detta via e-post till yvonne.ostman@kastellskolan.se senast dagen före årsmötet så får du en anslutningslänk.

Vi tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser bl a optimal handhygien- resp. social distansering varför vi vid just årets årsmöte avstår från att bjuda på förtäring.

Årsmötet kommer att inledas av två intressanta “inspel”/teman som har fokus på dels, Kastellskolans vidareutvecklade värdegrund och dels, framtidens lokaler för Kastellskolan. Hur kommer dessa att utformas?

Årsmötet kommer självfallet att innehålla sedvanliga årsmötesförhandlingar innehållande bl a rektorernas verksamhetsrapporter resp. styrelsens årsredovisning. Aktuella årsmöteshandlingar finns nedan.

Hjärtligt välkommen med till en intressant kväll med fokus på – framtiden!

Kastellskolans styrelse