Årsmöte 2021

Kastellskolan ideell förening höll årsmöte den 11/11-21

Mötet inleddes med att personal, som i början av november var på en studieresa till Florens, berättade om sin resa och sina erfarenheter. Det här var det första internationella utbildningsinslaget och lärarträff i det Erasmusprojekt som Kastellskolan deltar i.

Förutom de val som tillhör ett årsmöte redogjorde rektorerna Anders Dignè och Marita Holmström för resp. verksamhetsredovisningar; förskoleklass, grundskola, fritidshem samt förskola. 

Föreningens ordförande Andreas Einarsson avtackades så även styrelseledamöterna Chantal Binua och Tord Backlund, för det engagerade arbete som de förtjänstfullt utfört för Kastellskolan.

Daniel Brännström valdes till föreningens ordförande. Utöver honom utgörs styrelsen av Håkan Viklund, Karin Högberg, Jan Bergqvist, Bert Olsson (nyval), Frida Gavelin (nyval) och Sofia Karlsson (nyval).