Nedan följer dokument riktade till vårdnadshavare/elever/personal på Kastellskolan:

_____________________________________________________________________

Blanketter:

Digital ansökan för modersmålsundervisning (med bankid)
Digitalanmälan göras i första hand till Kommunens modersmåls-samordnare

Ansökan om modersmålsundervisning (blankett, om ej bankid finns)
(lämnas till Expeditionen som vid.bef. till Kommunen)

Ledighetsansökan elev (lämnas till mentor)

Behov av särskild kost (lämnas till Expeditionen)

Nyanmälan/Uppsägning av förskole-/fritidsplats (lämnas till Expeditionen)

Inkomstredovisning – förskola och fritids (lämnas till Expeditionen)

Klagomålsblankett (lämnas till Expeditionen)

Blankett sekretess – Samtycke till undantag från sekretess vid övergång (byte av skola, lämnas till Expeditionen)

Ansökan medlemskap Kastellskolans Ideella förening (lämnas till Expeditionen)

Dags för språkval – Information från Skolverket

Språkval inför åk6 (lämnas till mentor)

Språkval inför åk7 (lämnas till mentor)

Språkvalsbyte (lämnas till mentor)

_____________________________________________________________________

Dokument:

Föreningens stadgar

Förväntansdokument

Ordningsregler

Plan för barn- och elevinflytande

Policy för besök på Kastellskolan

Riktlinjer – elevskåp

Sanktionstrappa

Trygghetsplan-23

Kastellskolan Förskola Trygghetsplan

Säker avlämningsplats

SVEDEA – Kastellskolans olycksfallsförsäkring för barn/elever
Kastellskolans barn/elever inkluderas under Härnösands kommuns avtal gäller från 2022-08-01 Vårdnadshavare ringer själva och anmäler skada.
Telefon: 0771–160 161 alt E-post: skadorforetag@svedea.se
Skolan skriver en Tillbudsanmälan som Rektor och biträdande rektor tar del av.