Nedan följer dokument riktade till vårdnadshavare/elever/personal på Kastellskolan:

_____________________________________________________________________

Blanketter:

Digital ansökan för modersmålsundervisning (med bankid)
Digitalanmälan göras i första hand till Kommunens modersmåls-samordnare

Ansökan om modersmålsundervisning (blankett, om ej bankid finns)
(lämnas på Kastellskolan som vid.bef. till Kommunen)

Ledighetsansökan elev (lämnas till mentor)

Behov av särskild kost (lämnas till Expeditionen)

Nyanmälan/Uppsägning av förskole-/fritidsplats (lämnas till Expeditionen)

Ansökan medlemskap Kastellskolans Ideella förening (lämnas till Expeditionen)

Inkomstredovisning – förskolebarn samt elever som går på fritids (lämnas till Expeditionen)

Inkomstredovisning – information om avgifter mm

Samtycke till undantag från sekretess vid övergång – vid byte av skola (lämnas till Expeditionen)

Information: Dags för språkval

Språkval inför åk6 (lämnas till mentor)

Språkval inför åk7 (lämnas till mentor)

Ändring av språkval (lämnas till mentor)

Klagomålsblankett (lämnas till Expeditionen)

Blankett sekretessSamtycke till undantag från sekretess vid övergång, lämnas till Expeditionen

 

_____________________________________________________________________

Dokument:

Föreningens stadgar

Förväntansdokument

Ordningsregler

Plan för barn- och elevinflytande

Policy för besök på Kastellskolan

Riktlinjer – elevskåp

Sanktionstrappa

Trygghetsplan-23

Kastellskolan Förskola Trygghetsplan

Säker avlämningsplats

SVEDEA – Kastellskolans olycksfallsförsäkring för barn/elever
Kastellskolans barn/elever inkluderas under Härnösands kommuns avtal gäller från 2021-08-01 Vårdnadshavare ringer själva och anmäler skada.
Telefon: 0771–160 161 alt E-post: skadorforetag@svedea.se
Skolan en Tillbudsanmälan som Rektor och biträdande rektor får ta del av.