Nedan följer dokument riktade till vårdnadshavare/elever/personal på Kastellskolan:

_____________________________________________________________________

Blanketter:

Digital ansökan för modersmålsundervisning (med bankid)
Digitalanmälan göras i första hand till kommunens modersmålssamordnare

Ansökan om modersmålsundervisning (blankett, om ej bankid finns)
(lämnas till expeditionen som vid.bef. till kommunen)

Ledighetsansökan elev (lämnas till mentor)

Behov av särskild kost (lämnas till expeditionen)

Nyanmälan/Uppsägning av förskole-/fritidsplats (lämnas till expeditionen)

Info. inkomstuppgifter och fakturor – förskola och fritids 

Inkomstuppgifter- förskola och fritids (lämnas till expeditionen)

Klagomålsblankett (lämnas till expeditionen)

Blankett sekretess – Samtycke till undantag från sekretess vid övergång (byte av skola, lämnas till expeditionen)

Ansökan medlemskap Kastellskolans Ideella förening (lämnas till expeditionen)

Dags för språkval – Information från Skolverket

Språkval inför åk6 (lämnas till mentor)

Språkval inför åk7 (lämnas till mentor)

Språkvalsbyte (lämnas till mentor)

_____________________________________________________________________

Dokument:

Föreningens stadgar

Förväntansdokument

Ordningsregler

Plan för barn- och elevinflytande

Policy för besök på Kastellskolan

Riktlinjer – elevskåp

Sanktionstrappa

Trygghetsplan-24

Kastellskolan Förskola Trygghetsplan

Säker avlämningsplats

SVEDEA – Kastellskolans olycksfallsförsäkring för barn/elever
Kastellskolans barn/elever inkluderas under Härnösands kommuns avtal gäller från 2022-08-01 Vårdnadshavare ringer själva och anmäler skada.
Telefon: 0771–160 161 alt E-post: skadorforetag@svedea.se
Skolan skriver en Tillbudsanmälan som Rektor och biträdande rektor tar del av.