Söker ni plats till förskoleklass och skola (ca 6-16 år), ansök här.

Söker ni plats till förskolan (ca 1-5år), ansök här.

ANSÖKAN ÄR EJ BINDANDE. Kastellskolan kommer att ge ett förhandsbesked så snart som möjligt, därefter bestämmer ni er för att tacka ja eller nej till platsen.

Vid frågor ang. ansökningar till Kastellskolan samt Kastellskolans Förskola vänligen kontakta:
Biträdande rektor tillika rektor för förskolan Marita Holmström
marita.holmstrom@kastellskolan.se 070-753 94 19

Köregler

De vårdnadshavare som önskar att deras barn ska vara inskrivna i Kastellskolans verksamhet ställer sitt/sina barn i Kastellskolans kö. När Kastellskolan kan erbjuda barnet plats skickas erbjudande om detta ut via post, E-post eller via telefonsamtal. Det är vårdnadshavare som ansvarar för att Kastellskolan har aktuella adress- och kontaktuppgifter. Ofullständig ansökan kommer inte behandlas.

Vårdnadshavare tar ställning till platserbjudandet genom att tacka ja eller nej inom 14 dagar. Vid uteblivet svar, eller om vårdnadshavare väljer att tacka nej till platsen, går erbjudandet vidare till nästa sökande i kön i den åldersgruppen.

Om vårdnadshavare tackar nej till erbjudande om plats men önskar stå kvar i kön, återplaceras de i kön utifrån det datum de tackade nej till erbjudande om plats. Nästa platserbjudande går tidigast ut ett år senare.

Turordningen i kön utgår från det datum som ansökan inkommer till Kastellskolan. Ansökningar som inkommit samma datum särskiljs genom lottning i de fall där det skulle bli aktuellt.

Förtur

  • Förtur i kön lämnas till platssökande barn/elever som har syskon i någon av Kastellskolans verksamheter: förskola, förskoleklass eller grundskola.
  • Förtur i kön lämnas till barn som går på Kastellskolan Förskola och önskar fortsätta i Kastellskolans förskoleklass.
  • Fem procent av platserna i förskoleklassen kan tillfalla barn som varit bosatta i landet kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret. Detta förutsatt att barnet ställts i kö.
  • I övrigt tillämpas ingen form av förtur.

Köreglerna fastställda av Kastellskolans styrelse 2017-04-05.

11401255_10153326694302660_7932068527240349267_n

1 kommentar

Kommentarer är stängda.