Fritidsinformation 2021-01-21

Kastellskolans fritidshem är öppet innan skolan (06.30-08.00) samt efter skoldagens slut och stänger 17.15. Vi har i dagsläget 76 inskriva barn.

Fritids på morgonen
För de barn som har omsorgsbehov innan skoldagens start erbjuder vi morgonfritids. Morgonfritids öppnar klockan 6.30 och är fram till 7.30 samordnat med förskolan. Frukost serveras på förskoleavdelningen Stjärnan klockan 7.00-7.30. Stjärnan ligger längst ned i AB-huset och har ingång från kortsidan (mot skolans gula expedition).

Om barnen ska äta frukost behöver de alltså vara här senast 7.15. Detta för att hinna äta i lugn och ro innan skoldagen börjar. Från 7.30 fram till skolstart är fritids alltid ute.

Hämtning och lämning
Det är mycket viktigt att ni säger till personalen när ni lämnar barnen på morgonen och hämtar barnen på eftermiddagen. Det är också mycket viktigt att ni meddelar fritidspersonalen om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet

Rastaktiviteter

Vecka 34
Vecka 35
Vecka 36
Vecka 37
Vecka 38
Vecka 39
Vecka 40
Vecka 41 (Extra utmaning ”spring ett varv runt jorden”)
Vecka 42
Vecka 43
Vecka 44 (höstlov)
Vecka 45
Vecka 46
Vecka 47
Vecka 48
Vecka 49
Vecka 50
Vecka 51
Vecka 52 (jullov)

Vecka 1 (jullov)
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5
Vecka 6
Vecka 7
Vecka 8
Vecka 9
Vecka 10 (sportlov)
Vecka 11
Vecka 12
Vecka 13
Vecka 14
Vecka 15
Vecka 16 (påsklov)
Vecka 17
Vecka 18
Vecka 19
Vecka 20
Vecka 21
Vecka 22
Vecka 23
Vecka 24 (sista skolveckan)

Kläder
Skicka med kläder efter väder då vi är ute ofta – vi är ute i alla väderlekar! Märk gärna barnens kläder med namn.

Vistelsetider
Du som vårdnadshavare skall anmäla barnets vistelsetider via Schoolity
(se länk med bilder/förklaringar).

Har problem med att lägga in tider, kontakta vår expedition på expedition@kastellskolan.se . Det är viktigt att alla får systemet att fungera då vi enbart sköter närvaron via detta system.

Här finns en kort film som visar hur du lägger in tider i Schoolity
(se bild nedan). Telefonnummer till fritids är 070-550 83 51.

Verksamhet
Kastellskolans fritidshem har två avdelningar. Fritidsyngre Förskoleklass till årskurs 2 och Fritidsäldre Årskurs 3-5. Fritids bedrivs i CD-huset och ingången är vid statyn.

Efter skoldagens slut serveras mellanmål och alla barn har en stunds utevistelse. Mellan 15.00-16.00 har vi vår aktivitetstid med planerade, vuxenledda aktiviteter. Verksamhetens innehåll bygger på fritidshemmets centrala innehåll som regleras i läroplanen för grundskola och fritidshem.

Fritidshemmets övergripande syfte är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vi förväntar oss att alla barn har kläder för alla väder. Vi bygger mycket av vår verksamhet på utevistelse men använder dagligen skolans praktiska lokaler som tex idrottshall, hemkunskapssal och klassrum.

Den personal som arbetar på fritidshemmet för närvarande är:

Personal Roll Huvudsakligt ansvar Övrig information
Annica Mölk Fritidspedagog Övergripande planering F-2 Arbetslagsledare fritids
Henrik Josefsson Fritidspedagog Övergripande planering åk 3-5  
Lars Åsén Fritidspedagog Fritids åk 3-5, stänger mån-fre Incheckning 3-5
Emma Morelius Fritidspedagog Fritids F-2  
Hadar Nordin Fritidspedagog Morgonfritids, Fritids F-2  
Patrik Vesterlund Barnskötare Morgonfritids Incheckning 2
Niklas Pettersson Barnskötare Morgonfritids  
Johanna Genberg Resurs Fritids F-2  
Christine Komeza Resurs Fritids F-2  
Daniel Waldehannes Extratjänst Fritids F-2  
Rita Jeakob Extratjänst Fritids F-2