Fritidsinformation 2023-09-01

Kastellskolans fritidshem är öppet innan skolan (06.30-08.00) samt efter skoldagens slut och stänger 17.15. Vi har i dagsläget ca 90 barn inskrivna.

Fritids på morgonen
För de barn som har omsorgsbehov innan skoldagens start erbjuder vi morgonfritids. Morgonfritids öppnar klockan 6.30. Vi äter frukost kl. 7.00 i matsalen och går sedan ut och är ute till skolan ringer in ca 7.50.  Om barnen ska äta frukost behöver de vara här senast 7.15. Detta för att hinna äta i lugn och ro innan skoldagen börjar.

Hämtning och lämning
Det är MYCKET viktigt att ni säger till personalen när ni lämnar barnen på morgonen och hämtar barnen på eftermiddagen. Det är också mycket viktigt att ni meddelar fritidspersonalen om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet

OBS! För de barn som inte går till och från skolan själva så vill vi gärna att ni kommer och möter upp ert barn vid hämtning och inte bara hämtar vid parkeringen. Vi har sett en ökning av sms, där vi bli ombedda att skicka barnen. Då det numera är många så har vi svårt att göra så. Dessutom är det alltid trevligt att få heja på er!

Kläder
Märk barnens kläder med namn, det gör det lättare för oss ifall vi hittar kläder. Vi förväntar oss att alla barn har kläder för alla väder. Vi bygger mycket av vår verksamhet på utevistelse men använder dagligen skolans praktiska lokaler som tex idrottshall.

Vistelsetider
Du som vårdnadshavare SKALL anmäla barnets vistelsetider via Schoolity
(se länk med bilder/förklaringar).

Har du problem med att lägga in tider, kontakta vår expedition på expedition@kastellskolan.se. Det är viktigt att alla får systemet att fungera då vi enbart sköter närvaron via detta system.

Här finns en kort film som visar hur du lägger in tider i Schoolity
(se bild nedan). 

Verksamhet

I år har vi 2 fritidsavdelningar.

F-1 kommer att vara tillsammans och ha sin hemvist i förskoelklass/fritidslokalen i CD-huset. Hadar, Nafeaa Christine och Abbe ansvarar.

Åk 2-6 är tillsammans och har sin hemvist i gamla biblioteket i AB-huset. Henrik, Annica och Isa ansvarar. 

I övrigt kommer vi också ha en utepedagog: Lars

Efter skoldagens slut serveras mellanmål och alla barn har en stunds utevistelse. Mellan 15.00-16.00 har vi vår aktivitetstid med planerade, vuxenledda aktiviteter. Verksamhetens innehåll bygger på fritidshemmets centrala innehåll som regleras i läroplanen för grundskola och fritidshem.

Fritidshemmets övergripande syfte är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Kontaktuppgifter Fritids

Telefonnummer: 070-550 83 51

Mejladress: Fritids@kastellskolan.se

Den personal som arbetar på fritidshemmet för närvarande är: 

Personal Roll Huvudsakligt ansvar Avdelning Övrig info
Annica Mölk Fritidspedagog Arbetslagsledare 2-6  
Hadar Nordin Fritidspedagog F-1  
Henrik Josefsson Fritidspedagog   2-6  
Lars Åsén Fritidspedagog Stängning F-6  
Isa Holmberg Resurs   2-6  
Nafeaa Almohammad Resurs F-1  
Christine Komeza Resurs   F-1  
Abbe Elsayid Resurs   F-1  
Jared Munter Wrour Resurs      
Niklas Pettersson Resurs Morgonfritids    
Johanna Genberg Resurs Morgonfritids    
David Brännström Resurs   Ofta vikarie
Harriet Olsson Resurs     Ofta vikarie