Fritidsinformation 2022-05-06

Kastellskolans fritidshem är öppet innan skolan (06.30-08.00) samt efter skoldagens slut och stänger 17.15. Vi har i dagsläget ca 90 barn inskrivna.

Fritids på morgonen
För de barn som har omsorgsbehov innan skoldagens start erbjuder vi morgonfritids. Morgonfritids öppnar klockan 6.30. Vi äter frukost kl. 7.00 i matsalen och går sedan ut och är ute till skolan ringer in ca 7.50.  Om barnen ska äta frukost behöver de alltså vara här senast 7.15. Detta för att hinna äta i lugn och ro innan skoldagen börjar. Från 7.30 fram till skolstart är fritids alltid ute.

Hämtning och lämning
Det är mycket viktigt att ni säger till personalen när ni lämnar barnen på morgonen och hämtar barnen på eftermiddagen. Det är också mycket viktigt att ni meddelar fritidspersonalen om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet

Rastaktiviteter

Vecka 34
Vecka 35
Vecka 36
Vecka 37
Vecka 38
Vecka 39
Vecka 40
Vecka 41
Vecka 42
Vecka 43
Vecka 44 (höstlov)
Vecka 45
Vecka 46
Vecka 47
Vecka 48
Vecka 49
Vecka 50
Vecka 51
Vecka 52 (jullov)

Vecka 1 (jullov)
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5
Vecka 6
Vecka 7
Vecka 8
Vecka 9
Vecka 10 (sportlov)
Vecka 11
Vecka 12
Vecka 13
Vecka 14
Vecka 15 (påsklov)
Vecka 16
Vecka 17
Vecka 18
Vecka 19
Vecka 20
Vecka 21
Vecka 22
Vecka 23
Vecka 24 (sista skolveckan)

Kläder
Skicka med kläder efter väder då vi är ute ofta – vi är ute i alla väderlekar! Märk gärna barnens kläder med namn.

Vistelsetider
Du som vårdnadshavare skall anmäla barnets vistelsetider via Schoolity
(se länk med bilder/förklaringar).

Har du problem med att lägga in tider, kontakta vår expedition på expedition@kastellskolan.se . Det är viktigt att alla får systemet att fungera då vi enbart sköter närvaron via detta system.

Här finns en kort film som visar hur du lägger in tider i Schoolity
(se bild nedan). Telefonnummer till fritids är 070-550 83 51.

Verksamhet

Nytt för i år är att vi kommer att ha 3 fritidsavdelningar.
 
F-1 kommer att vara tillsammans och ha sin hemvist i fritidslokalen. Annica, Hadar och Nafeaa ansvarar.
 
Åk 2 kommer vara en egen grupp och ha sin hemvist i klassrummet. Christine och Jenny ansvarar.
 
Åk 3-5 är tillsammans och har sin hemvist i biblioteket. Kamilla, Daniel och Abbe ansvarar. 
 
OBS! För de barn som inte går till och från skolan själva så ser vi gärna att ni kommer och möter upp ert barn vid hämtning och inte bara hämtar vid parkeringen. Vi har sett en ökning av sms som ber oss skicka barnen, men då det numera är många så har vi svårt att göra så. Dessutom är det alltid trevligt att få heja på er!
 
Vi skickar med all övrig information om fritids vad gäller öppettider, frukost osv.
Viktigt att tänka på är att vi är ute mycket och att barnen behöver ha kläder efter väder.

Efter skoldagens slut serveras mellanmål och alla barn har en stunds utevistelse. Mellan 15.00-16.00 har vi vår aktivitetstid med planerade, vuxenledda aktiviteter. Verksamhetens innehåll bygger på fritidshemmets centrala innehåll som regleras i läroplanen för grundskola och fritidshem.

Fritidshemmets övergripande syfte är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vi förväntar oss att alla barn har kläder för alla väder. Vi bygger mycket av vår verksamhet på utevistelse men använder dagligen skolans praktiska lokaler som tex idrottshall, hemkunskapssal och klassrum.

Den personal som arbetar på fritidshemmet för närvarande är:

Personal

Roll

Huvudsakligt ansvar

Avdelning

Övrig information

Annica Mölk

Fritidspedagog

Övergripande planering F-2

F-1

Arbetslagsledare fritids

Hadar Nordin

Fritidspedagog

Incheckning morgonfritids

F-1

 

Nafeaa Almohammad

Extratjänst

 

F-1

 

 

 

 

 

 

Niklas Pettersson

Barnskötare

Incheckning morgonfritids

F-5

 

 

 

 

 

 

Christine Komeza

Resurs

 

Åk 2

 

Jenny Gönczi

Resurs

 

Åk 2

(vik. för Henrik)

 

 

 

 

 

Lars Åsén

Fritidspedagog

Stänger mån-fre

Åk 3-5

(åter i oktober)

Daniel Waldehannes

Resurs

 

Åk 3-5

(vik. för Lars Åsen)

Kamilla Hedlund

Resurs

 

Åk 3-5

 

Abbe Elsayid

Resurs

 

Åk 3-5

 

 

 

 

 

 

Henrik Josefsson

Fritidspedagog

 Övergripande planering åk 3-5

 

Föräldraledig

Johanna Genberg

Resurs

 

 

Föräldraledig