Kastellskolans expedition håller öppet måndag-fredag klockan 8.00-12.00.

Växel: 0611-550 350
Mejl: expedition@kastellskolan.se

Rektor skolan:
Anders Digné, 070-555 67 50
anders.digne@kastellskolan.se

Rektor förskolan/biträdande rektor skolan:
Marita Holmström, 070-753 94 19
marita.holmstrom@kastellskolan.se

Administratör:
Therese Hast, 070-571 04 60
therese.hast@kastellskolan.se

Ekonom:
Eva Turedotter 073-622 26 74
ekonom@kastellskolan.se
________________________________________________________________________

IKT-pedagog (IT-ansvarig):
Simon Visén
support@kastellskolan.freshdesk.com
________________________________________________________________________

Telefon förskola:
Förskolans fasta telefon: 0611-55 03 51
Avdelning Stjärnan: 076-101 41 56
Avdelning Solen: 073-804 52 56
________________________________________________________________________

Telefon fritids (är bemannad ca 12:00-17:30):
070-550 83 51
________________________________________________________________________

Kurator:
Sofia Grön Eriksson 076-101 41 58
sofia.eriksson.gron@kastellskolan.se

Skolsköterska:
Ingunn Hellem, 070-555 14 92
ingunn.hellem@kastellskolan.se
________________________________________________________________________

Sjukanmälan elever i förskoleklass – åk9: Sker via Schoolity
Elevens profilsida > Frånvaro > Anmäl frånvaro > välj datum/tid > spara

Om ni råkar anmäla fel dag/tid kontakta Expeditionen så korrigerar vi detta.

Sjukanmälan av barn på förskolan: 
Ring/SMSa avdelningens mobiltelefon eller ring den fasta telefonen.

Kontakt med personal
Vårdnadshavare till barn/elever på Kastellskolans förskola och skola når personalen genom att skicka meddelande i Schoolity genom att:
– klicka på meddelande
– klicka på plustecknet (upp till höger)
– skriv sedan in namnet (en rullista kommer upp med förslag på namn)
– du kan vilja att klicka på namnet i rullistan alt skriva in fornamn.efternamn@kastellskolan.se

________________________________________________________________________

Besöksadress:
Kristinagatan 2, 871 60 Härnösand

Postadress:
Box 3018, 871 03 Härnösand