Kastellskolans expedition håller öppet måndag-fredag klockan 8.00-12.00.

Växel: 0611-550 350
Mejl: expedition@kastellskolan.se

Rektor skolan:
Anders Digné, 070-555 67 50
anders.digne@kastellskolan.se

Rektor förskolan/biträdande rektor skolan:
Marita Holmström, 070-753 94 19
marita.holmstrom@kastellskolan.se

Administratör:
Therese Hast, 070-571 04 60
therese.hast@kastellskolan.se
Jobbar mån-tors 07:30-11:30, fre 07:30-09:30

Ekonom:
Eva Turedotter 073-622 26 74
ekonom@kastellskolan.se
Jobbar 08:00-14:30
________________________________________________________________________

IKT-pedagog (IT-ansvarig):
Simon Visén
support@kastellskolan.freshdesk.com
________________________________________________________________________

Telefon förskola:
Förskolans fasta telefon: 0611-55 03 51
Avdelning Stjärnan: 076-101 41 56
Avdelning Solen: 073-804 52 56
________________________________________________________________________

Telefon fritids (är bemannad ca 12:00-17:30):
070-550 83 51
________________________________________________________________________

Kurator:
Sofia Grön Eriksson 076-101 41 58
sofia.eriksson.gron@kastellskolan.se

Skolsköterska:
Ingunn Hellem, 070-555 14 92
ingunn.hellem@kastellskolan.se
________________________________________________________________________

Vaktmästare: Ruan Rashitovski
070-726 90 27  ruan.rashitovski@kastellskolan.se
________________________________________________________________________

Sjukanmälan elever i förskoleklass – åk9: Sker via Schoolity
Elevens profilsida > Frånvaro > Anmäl frånvaro > välj datum/tid > spara

Sjukanmälan av barn på förskolan: 
Ring till avdelningens mobiltelefon eller den fasta telefonen.

Kontakt med personal
Vårdnadshavare till barn/elever når personalen genom att skicka meddelande i Schoolity.
________________________________________________________________________

Besöksadress:
Kristinagatan 2, 871 60 Härnösand

Postadress:
Box 3018, 871 03 Härnösand