Kastellskolan – förskola och skola 

VISION Tillsammans skapar vi nyfikna, vetgiriga och ödmjuka medborgare som ska trivas och forma framtidens hållbara samhälle. 

VÄRDEGRUND Så här vill vi vara med varandra; barn, elever, personal och vårdnadshavare: 

Trygg – ta tid att lyssna på andra, så blir du själv lyssnad på. 

Varsam – var snäll med dig själv och andra och förvalta allt du har omkring dig på bästa sätt. 

Ödmjuk – alla kan, alla vill, och alla är lika mycket värda. Tänk snälla tankar. Tala fina ord. 

VERKSAMHETSIDÉ Kastellskolan ska på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt fostra och bedriva framgångsrik och högkvalitativ pedagogisk utbildning för barn i förskola och elever i fritidshem och skola från förskoleklass upp till årskurs 9. Verksamheten utgår från kristen värdegrund och människosyn. 

I nära samverkan med vårdnadshavarna, som så gott som alla är medlemmar i Kastellskolans ideella förening, formar skolledningen utifrån den svenska läroplanen utbildningens mål och inriktning. Våra engagerade lärare skapar innehållet som ska vara utmanande och lustfyllt samt bidra till att barnen når högt satta individuella mål. 

Ämnesintegration, god hälsa, rikt friluftsliv och välmående kännetecknar den innovativa verksamheten vid Kastellskolan. 

Kastellskolans nya vision, värdegrund och verksamhetsidé fastställdes vid årsmötet i november 2020.