Första skoldagen genomföres 25 augusti 2003. Adressen var då Kastellgatan 6 i Härnösand. 14 förväntansfulla barn satt i skolbänkar av lite olika slag som välvilligt skänkts och placerats i den stora salen med stenväggar och ekande högt tak. Anna Lidén och Ulla Bylund var lärarna som hälsade barnen välkomna. Undervisningen hade startat!

Daniel Brännströms pappa, Rune Brännström, hade under 1980-talet varit med och startat två olika skolor; Mariaskolan i Malmö och Pauliskolan i Helsingborg. Detta fanns naturligt med i sammanhanget som en bidragande ”knuff” på vägen. Hur svårt ska det egentligen vara tänkte Daniel som fick med sig engagerade ”likasinnade” i sin tanke om att det borde finnas utrymme för en familjär, kristen friskola i Härnösand. Att hela Sveriges skolor 1999 hade ett läsår med uttalat värdegrundsarbete bidrog därtill att sätta fart på tankearbetet. 

Skolan skulle vara en plats där barn och vuxna kan mötas och arbeta tillsammans som elever och lärare för att tillvarata varje individs unika egenskaper och färdigheter för att på så sätt bli den bästa versionen av sig själv! Och att detta ska kunna ske i nära samverkan med föräldrar som aktivt väljer att låta sina barn utvecklas till goda samhällsmedborgare i en friskola med kristen värdegrund. Just kristendomen hade ett tydligt inslag i skolans födelse och skulle till en början komma att finnas på schemat. Utgångspunkten i den kristna tron fanns då och finns än i dag i den nationella Läroplanen, nämligen i form av uttryck som; etik och värdegrund som förvaltas av kristen tradition

I skaran av personer som arbetade med att forma skolans plattform, ansökan och inriktning ingick en grupp om fem personer; Daniel Brännström, ordf. Per Hammarström samt de fyra pedagogerna Ulla Bylund, Melica Hammarström, Anna Lidén och Anita Pettersson.

Att de två grundpelarna för skolan skulle komma att utgöras av kristen värdegrund och kommunikation rådde stor enighet om. En positiv människosyn och ”flitigt” nyttjade av språk i alla led slogs fast som ytterst viktigt, för kommunikation utan det talade språket kan bli ”tokigt” men samtal i alla led, bidrar till öppenhet och familjär känsla då alla pratar med varandra och ges möjlighet att förklara vad man vill och känner. 

Meningsfullhet, närhet, förtroende och stark pedagogik diskuterades fram som viktiga beståndsdelar och väldigt snart myntandes de fyra honnörsorden;
Trygghet, Vänlighet, Ödmjukhet och Förvaltarskap som skolans värdegrundord, vilka funnits kvar som skolans värdegrundsord fram till november 2020 (se nytt värdegrundsdokument här).

Skolan namngavs Kastellskolan i samband med upprättandet av ansökan till Skolverket då det även stod klart att lokalerna på Kastellgatan skulle tillvaratas. Målet var en skola med det där lilla extra, en familjär känsla med schemalagd tid för arbete med värdegrund. Skolan skulle utgöra en ”trampolin” för unga människor i sin fortsatta resa genom livet som goda samhällsmedborgare!

I augusti 2003, efter många timmars ideellt arbete och viss vånda, startade Anna Lidén undervisningen F-2 och Ulla Bylund 3-5. Skolstarten för de 14 barnen skedde på dispens under höstterminen då minimiantalet för att få på börja undervisningen var satt till 20 barn i Skolverkets beslut. Detta skulle dock visa sig inte utgöra något problem. Fler barn anslöt nämligen redan efterföljande termin. 

Daniel Brännströms idé var förverkligad. Kastellskolan var därmed född!

Milstolpar i Kastellskolans historia är bland annat …

1999 – Värdegrundsår i skolsverige, Daniel Brännström får en idé!

2001 – Samtal om en friskola i Härnösand

2002 – Ansökan till Skolverket

2003 – Beviljad ansökan från Skolverket (juni)

2003 – Kastellskolans första skoldag (augusti)

2007 – Start förskola

2014 – Flytt till Kristinaskolans lokaler

Skolans första rektor Anita Pettersson, 1999-2000

Skolans första ordförande var Daniel Brännström, 2003-2010

//Berättat för Andreas Einarsson av Daniel Brännström och Anna Lidén,

10 januari 2019