Förskolan – grunden för barnets livslånga lärande:

• En fristående förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

• Med barnet i fokus: Här och nu vill vi utforska världen tillsammans med ditt barn. Det är med stor glädje vi antar utmaningen att ge ditt barn de allra bästa förutsättningar och stimulera honom eller henne till att utvecklas och lära sig nya saker. Vi ser det som en stor förmån att få vara en del i den utveckling som sker under den tid i livet när hjärnans utveckling fullkomligt exploderar och barnet är som mest mottagligt för stimulans.

•Våra lokaler ger oss goda förutsättningar att utnyttja dem på varierande sätt och vi har en stor gård som inbjuder till äventyrliga lekar såväl sommar som vinter.

            

Vårt läge gör också att vi har nära till att göra utflykter och studiebesök av olika slag.

•Ett nära samarbete med skolan och fritids är viktigt för oss och för ert barn. För femåringarna erbjuds under vårterminen samarbete med förskoleklassen. Det gör att barnen får en smidig övergång till förskoleklassen och att de är väl förberedda vad gäller begrepp, erfarenheter och kunskap inför sin skolstart. Samarbetet med fritids märks främst under sommarlovet och andra lov, men även vid återkommande traditioner som lilla vasaloppet och andra aktiviteter. 

•Ordinarie öppettider är 6.30 – 17.00

Intresserad av en plats hos oss?

Har du frågor eller vill se hur vi har det? Ring 0611-550351 och boka tid för ett besök.

För att ställa ditt barn i kö; klicka här.

Förskolans personal

Yanely Coto Gonzalez, barnskötare

Birgitta Sundström, förskollärare

Magdalena Svensson, förskollärare/arbetslagsledare

Sali Sukkar, barnskötare

Helen Söderlind, barnskötare

Karin Ruthström, förskollärare

Matilda Runeke, förskollärare

Shahad Al-Jobori, resurs 

Marita Holmström, rektor

Kastellskolan Förskola Trygghetsplan