24 januari, 2020
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Tillsammans för en än mer förbättrad trafiksäkerhet

Tillsammans för en än mer förbättrad trafiksäkerhet

Under v.4/2020 har jag haft förmånen att få möta många av Er, föräldrar/vårdnadshavare till barn/elever vid vår fina skola, Kastellskolan. Vårt möte har skett på Kristina- och Kastellskolans parkeringsplats!

Varför just där?
Skälet till att jag under denna vecka, dels på morgonen och dels, mitt på dagen valt att ”vistas” på skolans parkeringsplats är ett enda: Att tillsammans med Er, föräldrar/vårdnadshavare, arbeta för en allt mer förbättrad trafiksäkerhet.

Under min ”vistelse” på parkeringsplatsen har jag därför getts möjlighet att dels, informera om gällande trafiksäkerhetsregler – se bilaga – och dels, ”på ort och ställe” för Kastellskolans styrelse räkning, bilda mig en uppfattning om hur trafiksäkerheten fungera – ”live!”.

Utifrån ovanstående önskar jag rika ett ”varmt tack” till Er alla – och en var för just Ditt engagemang- och ansvarstagande för en än mer förbättrand trafiksäkerhet.

Dessutom har det varit mycket trevligt att få sammanträffa mer Er, föräldrar/vårdnadshavare
och Era fina barn – Kastellskolans elever!

Vänligen
Lennart Moberg

Ordförande i Kastellskolans styrelse

20 januari, 2020
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Fritidstider

Fritidstider

När ni vårdnadshavare ska ändra fritidstiderna gör ni följande:

Klicka på Frånvaro, där efter Fritidstider. (bild ovan)
Har ni inte möjlighet för detta och har anmält om att ha fritids, meddela expeditionen, 070-571 04 60 eller expedition@kastellskolan.se

För att lägga in löpande tider, klicka på Standardvecka. (bild ovan)

För att ändra tider på speciella dagar/veckor klicka på önskad vecka (grön är fritids öppen hela veckan, grå är fritids stängt under vissa dagar). (bild ovan)

Schoolity har det är automatiskt ifyllt Frånvarande, så ni vårdnadshavare måste aktivt klicka i Närvarande de dagar eleven ska vara på fritids.

Välj klockslagen hur elevens standardtider ser ut.

Klicka Spara nere i högra hörnet. (bild ovan)

Enligt Schoolity måste ni vårdnashavare första gången gå in på varje vecka och välja Standardvecka.

Vill ni ändra specifika dagars närvaro på fritids klickar ni på den önskade veckan. Här kan ni ändra om det är något ni vill meddela skolan, kanske ”Mormor Kerstin hämtar”.

Kom ihåg att klicka Spara längst ner i högra hörnet. (bild ovan)

Ni kan alltid gå in på Schoolitys Support, som kan med korta filmer förklara olika funktioner på Schoolsoft. https://www.schoolity.com/help/help.html

13 januari, 2020
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Terminstart vt 2020

Terminstart vt 2020

Hej och god fortsättning!

Vi hoppas att alla elever, vårdnadshavare och personal kommer tillbaka från ett härligt jullov som nyladdade för en ytterligare termin på Kastellskolan.

Vi vill på minna om att vi önskar att vi tillsammans fortsätter ha trafiksäkert vid avlämningsplasen/parkeringen. Mer info kan ni hitta -> HÄR <-

Ni hittar läsårstiderna för denna termin längre ner på denna sida.

/ skoladministratör Therese

20 december, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Kontakt med skolans expedition under jullovet

Kontakt med skolans expedition under jullovet

Nu är höstterminen slut och elever och de flesta i personalen har gått på välförtjänt julledighet.

Under lovet nås vi via telefon alla vardagar kl. 8-12:

Ingrid Eknemar, Rektor 070-555 67 50

Marita Holmström, Bitr. Rektor/ Rektor för förskola, 070-753 94 19

7 januari är vi alla på plats igen och expeditionen är öppen som vanligt kl. 8-12.

God Jul och Gott Nytt År!

17 december, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Läsårstider vt 2020

Läsårstider vt 2020

Hej!

Snart är hösterminen slut och det är snart jullov.
Nedan ser ni läsårstiderna för resterande läsåret:

Vårterminen 2020 9 januari – 12 juni

Vinterlov vecka 10 2-6 mars

Påsklov vecka 16 14-17 april

Övriga lovdagar 30 april och 22 maj

16 december, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Luciafirande

Luciafirande

Alla elever och personal serverades glögg och pepparkakor i decembermörkret innan skolstart. Marschaller lyste upp skolgården och det spelades julsånger i högtalarna.

Elever i klass 9 gick sedan till alla klasser på skolan, sjöng och bjöd på skumtomtar och veganskt godis. Mycket uppskattat!

Vi tackar all personal och elever för ett trevligt luciafirande!

20 november, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, 2019-10-16 bjöd på smakfullt innehåll!

Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, 2019-10-16 bjöd på smakfullt innehåll!

Vid Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening vilket genomfördes onsdag 2019-10-16 bjöds årsmötesdeltagarna på ett smakfullt innehåll då hemkunskapslärare Yvonne Östman och högstadieeleverna Angelina, Filippa, Julia, Samson & Vincent förutom att på ett mycket engagerande- och informativt  sätt förmedla kunskap till oss alla utifrån rubriken ”Hemkunskap i fyra delar – näring, miljö, jämställdhet och ekonomi” därtill  bjuda oss årsmötesdeltagare på ett mycket smakfullt innehåll då vi bl a bjöds på gurkstavar med olika ”dippsåser”, olika sorters frukt, chokladbollar samt olika sorters juicer! Stort tack!

Innan den formella delen av Årsmötet inleddes avtackades de medverkande högstadieeleverna med varsin ros.

Årsmötet genomfördes utifrån det på hemsidan – i god tid före årsmötet – utlagda förslaget till dagordning. Dagordningen jämte samtliga årsmöteshandlingar framgår av länk enligt nedan.

Vid Årsmötet föredrogs mycket intressanta- och informativa  verksamhetsredovisningar för Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem av skolchef tillika rektor Ingrid Eknemar resp. för Kastellskolans Förskola av rektor Marita Holmström.

Vidare föredrogs upprättad förvaltningsberättelse resp. bokslut av ekonomikonsult Anita Österholm.

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening utgörs av:
Lennart Moberg, ordförande som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com
Daniel Brännström, vice ordförande
Tord Backlund, ledamot
Chantal Binua, ledamot
Andreas Einarsson, ledamot
Göran Lindskog
Håkan Viklund, ledamot tillika kassör.

Vid Årsmötet överlämnades en blomma till valberedningen som under det gångna verksamhetsåret bestått av Anna Lidén och Hadar Nordin.

Ordförande Lennart Moberg visar sin uppskattning för Förskolechef tillika biträdande rektor Marita Holmström och rektor Ingrid Eknemar.

Vidare överlämnades blommor till Ingrid Eknemar och Marita Holmström för deras viktiga arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret, Anita Österholm som bistått oss i styrelsen med upprättandet av bokslut för det nu avslutade verksamhetsåret, Yvonne Östman för värdefull medverkan vid årsmötets inledande del samt till Tord Backlund, avgående sekreterare i Kastellskolans styrelse.

Göran Lindskog, Anita Österholm , Tord Backlund och Lennart Moberg.

Justerat protokoll fört vid föreningens Årsmöte framgår av länk här. Protokoll årsmöte 2019 (utan bilder).

Avslutningsvis riktades ett stort tack till Kastellskolans samtliga medarbetare för mycket värdefulla arbetsinsatser under det nu gångna verksamhetsåret samt därtill ett stort tack till alla vårdnadshavare- tillika medlemmar i föreningen för förtroendet att få undervisa Era, medlemmarnas, barn samt därtill stort tack för gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Kastellskolans styrelse

11 november, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Vinnare på First Lego League 2019!

Vinnare på First Lego League 2019!

Vinnare av FIRST LEGO League 2019 är… The Brainstormers från Härnösand och Kastellskolan!

På bilden ser vi Vejde Svanberg, Tove Angelöw, Thea Östberg, Astrid Wikström och Elvira Viklund. Alla fem går i Åk7 på Kastellskolan, men har jobbat med projektet på fritiden.

Vi önskar ett stort LYCKA TILL i Skandinaviska finalen i Roskilde, Danmark 30/11!

6 november, 2019
av Yvonne Östman
Kommentarer inaktiverade för Frivilliga till Nobelfesten

Frivilliga till Nobelfesten

Hej!
Nu är det snart dags igen för Kastellskolans årliga Nobelfest för åk 4-9.

Årets fest går av stapeln på Parkaden fredag 6/12 kl. 18:00 – 20:00, med efterfest för åk 7-9 till kl. 22.00. Precis som tidigare år behöver vi hjälp av er vårdnadshavare för att få arrangemanget att fungera.

Vi behöver hjälp både i köket och med serveringen vid borden.
Arbetstiden är 16.30 till 21:00 för köket, 17.00 till 21.00 för serveringspersonal.

Ange i anmälan om du vill servera eller arbeta med uppläggning och disk i köket. Skicka anmälan och eventuella frågor till Yvonne Östman via mail: yvonne.ostman@kastellskolan.se

11 oktober, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Säker avlämningsplats

Säker avlämningsplats

Vi vill att ni alla vårdnadshavare, anhöriga samt personal på Kastell samt Kristinaskolan tar del av detta dokument ang. hur vi kan skapa en säker av/upphämtningsplats för skolans barn/elever alla som vistas i området.

Säker avlämninsplats ht 2019 (pdf format)

Måndag den 14/10 kommer stå representanter från Kastellskolans styrelse för att övervaka och se över trafiksituationen.

Var rädda våra barn och varandra och kör lugn i trafiken!

/Adminstratör, Therese