21 augusti, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Ledig plats

Ledig plats

Det finns fortfarande en (1) vakant plats i förskoleklassen på Kastellskolan, barn födda 2013.

Vi tar fortfarande mot ansökningar via Schoolsoft, dock har vi gått över till Schoolity med vår verksamhets övriga administration och schemahantering.

Välkomna!

15 augusti, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Skolstart ht 2019 (22/8)

Skolstart ht 2019 (22/8)

Hej alla!
Vi hoppas att elever, vårdnadshavare och personal har haft en trevlig sommar och laddat upp batterierna inför den nya terminen.

Den 22/8 är det skolstart, och första dagen är en mentorsdag. De tider som gäller är:

Start
Årskurs 1-9 har kl 08:00 en gemensam samling på skolgården.
Förskoleklassen träffas 08:30 ute på skolgården.

Sluttid
Förskoleklass-2 slutar 13:00
Årskurs 3-9 slutar 13:30.

Vi vill påminna om att vi håller på att gå över till ett nytt datasystem, från Schoolsoft till Schoolity. Vi öppnar upp för elever/vårdnadshavare vid skolstart. Vi i expeditionen jobbar för fullt med att göra klart alla finjusteringar med scheman och planering.

Varmt välkomna till Kastellskolan!

26 juni, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Kastellskolans expedition 1/7-9/8 2019

Kastellskolans expedition 1/7-9/8 2019

Hej!

 Under vecka 27-32 nås vi måndag, onsdag och fredag klockan 8:00-12:00.

Vecka 27-28: Emelie Boija (skolekonom), 073-622 26 74

Vecka 29: Marita Holmström (bitr. rektor/rektor förskola), 070-753 94 19

Vecka 30: Ingrid Eknemar (rektor), 070-555 67 50

Vecka 31: Lennart Moberg (styrelsens ordförande) 070-191 68 75.

Vecka 32: Ingrid Eknemar (rektor), 070-555 67 50

Övrig tid nås vi via: expedition@kastellskolan.se

Trevlig sommar!

4 juni, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Läsåret 19/20

Läsåret 19/20

Hej!

Se nedanstående fastlagda datum för läsåret 2019/2020

 

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019                      22 augusti – 19 december

Höstlov vecka 44                            28 oktober – 1 november

 

Vårterminen 2020                         9 januari – 12 juni

Terminen börjar med studiedagar för personalen 7–8/1

Vinterlov vecka 10                           2-6 mars

Påsklov vecka 16                              14-17 april

Lovdagar                                           30 april och 22 maj

20 maj, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Medlemmar i Kastellskolan ideell förening.

Som medlem i föreningen är du välkommen att inlämna motion till styrelsen inför kommande årsmöte som kommer att äga rum 2019-10-16. Inbjudan med ärendeförteckning kommer att utsändas senare.

Inkomna motioner ska presenteras som ärenden vid kallelsen och vara förberedda av styrelsen inför årsmötet. Motioner ska därför i skriftlig form vara inlämnade till styrelsen senast 2019-10-01.

Motioner kan inlämnas rörande frågor som upplevs som förbättringar av Kastellskolans verksamheter och som föreningsmedlemmarna kan ta ställning till vid årsmötet.

Motionen ska vara daterad och undertecknad av föreningsmedlem.

Motionen skickas till:

Kastellskolan
Box 3018
871 03 Härnösand

Märk kuvertet med ”Motion”.

13 maj, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Lediga platser för elever 2019/2020

Lediga platser för elever 2019/2020

Inför höstterminen 2019 har vi lediga platser i följande klasser:

Förskoleklass: 1 plats

Åk 3 : 2 platser

Vid frågor, ring eller skicka ett mail till skolans expedition:

070-571 04 60

expedition@kastellskolan.se

3 januari, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Förordnande som t f Skolchef.

Förordnande som t f Skolchef.

Enligt en ny bestämmelse i Skollagen, ( Skollagen, 2:a kapitlet, pargraf 8 a jämte proposition 2017:18:182 ”Samling för skolan” ) skall huvudmannen, i vårt fall, Kastellskolans styrelse, utse en skolchef som skall biträda huvudmannen med att bl a tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningsområdet  åtföljs i den verksamhet som huvudmannen ansvarar för.

Med föreskrifter avses  bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningsområdet. Aktuella föreskrifter

återfinns  i första hand i Skollagen och anslutande författningar men omfattar  även exempelvis Arbetsmiljölagen ( 1977:1160 ) resp. Diskrimineringslagen ( 2008:567 )

I uppdraget ingår även ha ett tydligt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Bestämmelsen i Skollagen – se ovan – gäller hela skolväsendet och omfattar alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna och fritidshemsverksamhet.

Utifrån att styrelsen under den gångna hösten  berett frågan har Ingrid Eknemar förordnats som t f skolchef under i första hand tidsperioden, 2019-01-01 — 06-30.

Uppdraget som t f skolchef samordnas med Ingrid Eknemars uppdrag sedan tidigare som rektor.

Under den aktuella förordnandeperioden avses uppdraget  som skolchef vid Kastellskolan vad avser såväl arbetsinnehåll-/uppgifter som bedömd tidsåtgång – inte minst kopplat till förväntat erfarenhetsutbyte med- resp. klarlägganden från nationell nivå – att  preciseras.

Härnösand 2019-01-01

Kastellskolans styrelse

 

20 december, 2018
av Admin
Kommentarer inaktiverade för God Jul!

God Jul!

 

God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses den 9/1 igen.

 

nyarsklockor_2

14 november, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Kastellskolans Ideella förening genomförde sitt årsmöte 2018-10-16. Se tidigare publicerad nyhet!

Läs  gärna mer om det genomförda årsmötet genom att ta del av av de aktuella årsmöteshandlingarna dvs, fastställt protokoll, närvarolista samt protokollsbilagor som upprättad verksamhets- och årsredovisning samt de vid årsmötet fastställda stadgarna.

Vid ev. frågor – hjärtligt välkommen att kontakta styrelsens ordförande Lennart Moberg som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com alternativt  via telefon 070/19 16 875.

 

Årsmöte 2018

NÄRVAROLISTA 181026

Stadgeförslag 181109

Årsmöteshandlingar 181016