Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan. Skolan med tillhörande fritidshem har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. I dagsläget är vi väl förankrad som en av Härnösands förskolor/skolor. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Verksamheten har en fristående huvudman, Kastellskolans ideella förening, och drivs utifrån en kristen värdegrund. Vi ser lärande som en lustfylld process genom vilken barnen successivt utvecklar förståelsen av omvärlden. Vi tror att kunskaper och färdigheter utvecklas i meningsfulla sammanhang där barnets erfarenheter är utgångspunkt. Lärandet sker genom att barn och pedagoger tar del av, bearbetar, prövar och värderar information.

Interaktion mellan människor är grundläggande för allt lärande. Samtal och kommunikation i vid bemärkelse skall därför utgöra en självklar del av verksamheten i alla barn- och elevgrupper på skolan. Då utvecklas förmågan att problematisera, argumentera, lyssna på och förstå andras argument, värdera och ta ställning. Denna hållning bidrar till kunskap, främjar demokratisk fostran och respekt för andra värden som är en del av skolans kristna värdegrund.

Kastellskolan erbjuder en miljö där ert barn får en möjlighet att utvecklas på en plats under en längre tid. Vi erbjuder en tydlig progression som löper från vår förskola och in i skolan. Vi värdesätter att varje elev är unik. På Kastellskolan är man därför inte en i mängden, utan en unik individ med egna åsikter som ska tillvaratas!

Försäkring

Barn och elever på Kastellskolan är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring, dvs samma försäkringsbolag som barn och elever i Härnösands kommuns verksamhetsområde.

Svedea är försäkringsgivare från och med den 1 augusti 2021.

Kontaktuppgifter:
Svedea
Telefon: 0771 – 160 161
E-post: skadorforetag@svedea.se
Försäkringsbesked – Kollektiv olycksfallsförsäkring Pdf, 583.1 kB.

Matsedel finns att läsa på Schoolity.com och klicka sedan på “Vår skola” sedan “Matsedel”. Samma matsedel för förskola samt förskoleklass-åk9.