För att lämna dina åsikter skickar du ett e-postmeddelande via länken som du finner längs ned på denna sida. Denna e-post kan användas av såväl vårdnadshavare och elever som personal inom verksamheten.

Era synpunkter lämnas till rektor/förskolechef. Om ert klagomål gäller rektor/förskolechef lämnas det vidare till verksamhetens huvudman. I samband med att klagomål/synpunkt lämnas in beslutas om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi bestämmer även ett datum för uppföljning av åtgärden. Alla blanketter, beslutade åtgärder samt uppföljning dokumenteras av chef för respektive verksamhet. 

Rutinen gäller såväl förskola som skola och information om detta ska lämnas till vårdnadshavare/elever i samband med föräldramöte varje termin.

Skriv så utförligt du kan, och ange ämnet för ditt klagomål i rubriken på e-postmeddelandet.

Om du inte vill skicka e-post så kan du istället ladda hem vår klagomålsblankett och fylla i den manuellt.

Tack för att du tar dig tid att skriva ner dina synpunkter/klagomål, och på så sätt hjälper oss i vårt systematiska kvalitetsarbete! 

E-post för klagomål.