För att lämna dina åsikter fyller du i formuläret som du finner längs ned på denna sida. Formuläret kan användas av såväl vårdnadshavare, elever som personal inom verksamheten.

Era synpunkter lämnas till rektor/förskolechef. Om ert klagomål gäller rektor/förskolechef lämnas det vidare till verksamhetens huvudman. I samband med att klagomål/synpunkt lämnas in beslutas om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi bestämmer även ett datum för uppföljning av åtgärden. Alla blanketter, beslutade åtgärder samt uppföljning dokumenteras av chef för respektive verksamhet. 

Rutinen gäller såväl förskola som skola och information om detta ska lämnas till vårdnadshavare/elever i samband med föräldramöte varje termin.

Om du inte vill använda formuläret så kan du istället ladda hem vår klagomålsblankett och fylla i den manuellt.

Tack för att du tar dig tid att skriva ner dina synpunkter/klagomål, och på så sätt hjälper oss i vårt systematiska kvalitetsarbete!