Visar 13 resultat

Årsmöte 2021

Kastellskolan ideell förening höll årsmöte den 11/11-21 Mötet inleddes med att personal, som i början av november var på en studieresa till Florens, berättade om sin resa och sina erfarenheter. Det här var det första internationella utbildningsinslaget och lärarträff i …

Välbesökt första digitalt medlemsmöte

Onsdag 5 maj arrangerade Kastellskolan ideell förening medlemsmöte. 30 vårdhandshavare/ medlemmar hade anmält sig till informations- och dialogmötet, det första av sitt slag för föreningen. På agendan för mötet fanns bland annat information om planerade ombyggnationer, resultat av enkät till …

Bild från Kastellskolan aula årsmötet 2020

Kastellskolans Årsmöte 2020-11-10 – en mötesplats med fokus på framtiden!

Programmet för Kastellskolans Årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020  hade ett tydligt fokus på framtiden. Detta då programmet – före årsmötets  formella del – innehöll två framtidsorienterade ”inspel” med dels,  medverkan av Andreas Einarsson, ledamot i Kastellskolans styrelse,  under rubriken ”Kastellskolans vidareutvecklade visionsdokument/värdegrund” och dels, medverkan …