Staden

Eleverna i åk 2 har i några veckor arbetat med temat ”Staden”

Läraren Mari Malm berättar:

Vi gjorde först en tankekarta om vad en stad behöver, sedan har de valt vad de vill bidra med till bygget. Som en del av förberedelserna har vi också pratat om hur Härnösand såg ut förr, och eleverna har fått intervjua en äldre person i sin närhet om staden. Vi har också sett kortfilmer om hur ambulans och brandkår arbetar i en stad och vävt in kunskaper från det arbete om vatten som klassen gjorde i åk 1. 

Eleverna gjorde skisser på sina bidrag och planerade vad de behövde för material för att bygga.

Efter det samlade eleverna ihop material till sina byggen och satte igång. I byggandet kom både teknikämnet och matematik in på ett naturligt sätt då vi bland annat funderade på hur stort ett hus ska vara i relation till andra hus och hur ett hus konstrueras. 

Hela projektet lärde oss mycket om hur en stad fungerar.