Visar 27 resultat

Staden

Eleverna i åk 2 har i några veckor arbetat med temat ”Staden” Läraren Mari Malm berättar: Vi gjorde först en tankekarta om vad en stad behöver, sedan har de valt vad de vill bidra med till bygget. Som en del …

Gökotta med åk 7

Vecka 22 var åk 7 tillsammans med Tina Pinter-Vallgårda på Gökotta för att titta på sångsvanar och sothönor vid fågeltornet mot Örsjön. Vi klättrade till lökgrottan på Smitingen. Därefter bad, cykling och vandring till vindskyddet för att grilla lunch. Inte …

Fysisk aktivitet och lärande

Sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan har i flera rapporter och studier visat sig vara positivt. Under året som gått har Kastellskolan Fritids initierat flera utmaningar som uppmuntrat och inspirerat oss alla till ökad fysisk aktivitet.  Förra veckans …