En glimt från verksamheten på förskolan

Berättande saga

Vi startade med att introducera boken Petter och hans fyra getter genom att läsa den på en samling. Barnen lyssnade uppmärksamt och ville gärna vara med och berätta. Nästa dag kom en förfrågan från ett av barnen om vi kunde läsa en bok under samlingen som hon ville höra, om en katt. Detta tog vi vara på och läste sagan om katten Nja, utifrån barnets intresse.

Sedan berättade vi sagan om Petter och hans fyra getter med hjälp av bilder för att sedan berätta den med hjälp av figurer. Tanken är att barnen tillsammans med oss vuxna med hjälp av bilder och figurer  ska kunna återberätta saga