Kastellskolans årsmöte 2023-11-14

Kastellskolan fyller 20 år i år, och det syntes även på årsmötet. Styrelsen hade bjudit in till både kalas och årsmöte. Runt 50 personer, barn och vuxna, samlades i aulan för att både fira skolan och samtidigt passa på att hålla årsmötet. Ett årsmöte är en förenings högsta beslutande organ, och de som fattar besluten är medlemmar på plats. Medlem är du om du är vårdnadshavare till ett barn som går på Kastellskolan och du inte aktivt begärt utträde. 

Årsmötet inleddes med att styrelseledamot Sofia Karlsson hälsade alla varmt välkomna. Därefter fick alla på plats njuta av ett fantastiskt uppträdande från Kastellskolans alldeles egna jubileumskör. En film som gjorts av personal på skolan som visade Kastellskolans 20 åriga historia väckte stor glädje och stolthet. Det var både intervjuer med nuvarande elever, Kastellskolans allra första elever, lärare, rektor och styrelsens ordförande. Kalaset fortsatte sedan med god mat och även godis! Samtalen bubblade runt borden och idéer skrevs ner på en whitebord vad föreningen och medlemmarna kan göra för aktiviteter under året. Klädbytardagar, picnic och party kom upp på förslag. Det bådar gott inför 2024. 

Därefter inledes det formella mötet där rektor Anders Digné och biträdande rektor och rektor för förskolan Marita Holmström berättande om verksamheten och det arbete som bedrivs för att Kastellskolan ska fortsätta vara en liten skola med ett stort uppdrag. En skola som erbjuder en miljö där våra barn får en möjlighet att utvecklas på en plats under en längre tid. Styrelsen kompletterade med att berätta att  förutom deras arbete med att leda strategiskt också fortsätter arbetet med att bygga ”vi – känslan” och skapa mötesplatser och sammanhang som till exempel gemensam picnic vid terminsavslutning. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och val till styrelsen genomfördes. Årsmötet valde även en ny valberedning. 

Styrelsen efter årsmötet ser nu ut så här: 

Daniel Brännström (ordförande) (1 år) 

Sofia Karlsson (omval 2 år)  

Frida Gavelin (omval 2 år) 

Jörgen Eriksson (nyval 2 år) 

Kvarstående från tidigare val: 

Ingemar Forzelius (andra året av två) 

Jan Bergqvist (andra året av två) 

Håkan Viklund (andra året av två) 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla medlem@kastellskolan.se . Vill du läsa i efterhand vad vi beslutade om hittar du handlingarna här på hemsidan. Här kommer även protokollet att finnas när det är justerat och klart. 

Tack till alla som kom på kalaset och årsmötet!