Ny information från Folkhälsomyndigheten om coronaviruset covid-19

Ny information från Folkhälsomyndigheten om coronaviruset covid-19

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän spridning av coronavirus i Sverige nu mycket hög. Därför ska den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga.

* Det här gäller om barnet/eleven har ett eller flera av följande symtom:
– Torrhosta
– Feber
– Andningsbesvär

* Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.

* Om barnet/eleven har symtom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.

* Friska barn/elever ska komma till förskolan/skolan som vanligt.

* Se länk till Folkhälsomyndighetens hemsida om “Skydda dig och andra från smittspridning”

* Vi på Kastellskolan har satt upp ett antal lappar, tagen från Folhälsomyndigheten, om god handhyggien. Se länk.