Erasmus+

Kastellskolan deltar just nu i ett korttidsprojekt inom ramen för Erasmus+. Vi har sökt medel för att delta och har beviljats pengar så att 12 lärare ska kunna gå fortbildningskurser eller jobbskugga på andra skolor i Europa under detta år.

-Det är roligt att vi ska kunna lära oss nya saker inom områdena IKT och specialpedagogik, eller snarare hur vi ska kunna göra vår undervisning mer tillgänglig för våra elever, säger rektor Anders Digné.

Just nu befinner sig 4 lärare på en kurs i Florens, Italien, med namnet “A satisfying school experience” och de kommer träffa andra lärare som under denna vecka jobbar med att lära sig metoder som gynnar ett hållbart lärande och som fokuserar på välmående hos både personal och elever.

Senare i år kommer 4 andra lärare att åka till Malaga och gå en kurs inom IKT. Det handlar också mycket om att se likheter och skillnader i skolsystemen och skolkulturer samt att knyta nya kontakter med lärare som vi kan samarbeta med i undervisningen.

Nu har Kastellskolan även ansökt om ett längre deltagande genom att sökt ackreditering vilket kommer göra Erasmusarbetet mer långsiktigt och även ska kunna innefatta att elever också inom en framtid kommer få åka och träffa jämnåriga i Europa. Vi ser även fram emot att vara värdar för besökande lärare och elever till Kastellskolan då vi får chansen att visa upp vår fina skola för andra intresserade.