Övergång till Schoolity

Hej!
Vi har nu övergått till Schoolity och vill försäkra oss om att ni som är vårdnadshavare till barn/elever kan logga in.

För att logga in första gången:

 1. Gå in på Schoolity.se, klicka sedan på LOGGA IN (uppe i högra hörnet).
 2. Klicka på NYTT LÖSENORD.
 3. Skriva er mailadress som ni har angett till skolan (vi har i första hand utgått ifrån de mailadresser som fanns registrerade på Schoolsoft). Vi håller fortfarande på att behandla de kontaktuppgifts-blanketter mentorerna delat ut till er.
 4. Klicka på skicka.
 5. Gå in på er mailadress, öppna mailet från Schoolity och klicka på den långa länken.
 6. Ni kommer nu in på Schoolity igen och ni får uppge ett lösenord ni vill ha (upprepa detta).
 7. Första gången måste ni vårdnadshavare fylla i era kontaktuppgifter.

Se gärna till att det står en adress under ert barn. Om barnet har två hem är det svårt för admin att veta på vilken adress barnet är skrivet.

Anmäla frånvaro (via app och dator) Förskoleklass – 9 

 1. Gå in på Schoolity.
 2. Klicka på fliken “Frånvaro”
 3. Klicka på “Anmäl frånvaro”
 4. Välj vilket datum och vilka tider.
 5. Alt skriv under kommentarer, tänk på GDPR lagen.
 6. Klicka på spara.

Anmäl frånvaro (via app och dator) Förskolan

 1. Gå in på Schoolity
 2. Klicka på fliken “Förskoletider”
 3. (En ny ruta dyker upp) Klicka den aktuella veckan.
 4. Klicka i “Frånvarande”.

Fritidshemstider (app och dator) F-9

 1. Gå in på Schoolity.
 2. Klicka på fliken “Frånvaro”
 3. Klicka sedan på “Fritidshemstider”
 4. (Ny sida öppnas) Första gången klickar ni på “Standardvecka” där ni fyller i vilka dagar som eleven brukar lämnas/hämtas.
 5. Under Standardvecka ser ni veckorna som skolans fritids har öppet. Klicka i Standardvecka.
 6. Om eleven ska ha annan fritidstid, klicka på Närvarande och sedan väljer ni vilken lämning/hämtningstid eleven just den dagen ska hämtas. Nu har ni även val att kommentera om vem som hämtar.

Kontakta vår administratör therese.hast@kastellskolan.se om ni stöter på något problem.