Säker avlämningsplats

Vi vill att ni alla vårdnadshavare, anhöriga samt personal på Kastell samt Kristinaskolan tar del av detta dokument ang. hur vi kan skapa en säker av/upphämtningsplats för skolans barn/elever alla som vistas i området.

Säker avlämninsplats ht 2019 (pdf format)

Måndag den 14/10 kommer stå representanter från Kastellskolans styrelse för att övervaka och se över trafiksituationen.

Var rädda våra barn och varandra och kör lugn i trafiken!

/Adminstratör, Therese