Nytt från Kastellskolans styrelse!

Vid ett välbesökt Årsmöte för Kastellskolans Ideella förening, 2017-10-26 valdes en delvis ny styrelse.
Årsmötet inleddes med medverkan av Jonathan Norberg från S:t Petri Logen som fr o m läsårsstarten är Kastellskolans nya matleverantör. I sin medverkan betonade Jonatan Norberg vikten av barnens/elevernas direkta återkoppling vad gäller den meny som serveras vid vår skola. Inte minst matrådets strategiska betydelse betonades i detta sammanhang!
Jonatan Norbergs medverkan avslutades genom att årsmötesdeltagarna bjöds på goda snittar och bubbelvatten.
Stort tack Jonatan Norberg för värdefull medverkan!
Vid årsmötet valdes en delvis ny styrelse som  består av följande personer:
  • Lennart Moberg, ordförande
  • Daniel Brändström, vice ordförande
  • Tord Backlund, sekreterare
  • Håkan Viklund, kassör
  • Chantal Binua, ledamot – nyval
  • Isedora Skogström, ledamot
  • Anita Österholm, ledamot
I det fall Du/Ni som vårdnadshavare alt. som medlemmar i Kastellskolans Ideella förening önskar kontakta oss i styrelsen är Du/Ni välkomna att kontakta oss via e-post till ordföranden: moberg.harnosand@gmail.com
Vänligen;
Kastellskolans styrelse