Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Kastellskolans Ideella förening genomförde sitt årsmöte 2018-10-16. Se tidigare publicerad nyhet!

Läs  gärna mer om det genomförda årsmötet genom att ta del av av de aktuella årsmöteshandlingarna dvs, fastställt protokoll, närvarolista samt protokollsbilagor som upprättad verksamhets- och årsredovisning samt de vid årsmötet fastställda stadgarna.

Vid ev. frågor – hjärtligt välkommen att kontakta styrelsens ordförande Lennart Moberg som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com alternativt  via telefon 070/19 16 875.

 

Årsmöte 2018

NÄRVAROLISTA 181026

Stadgeförslag 181109

Årsmöteshandlingar 181016