Nytt från Kastellskolans styrelse

Vid ett tämligen välbesökt årsmöte för Kastellskolans Ideella förening, 2018-10-16 valdes en delvis ny styrelse.

 

Presentation-välkommen.

Årsmötet inleddes med presentation av samtliga deltagare. Särskilt välkomnande riktades till Kastellskolans nya ledning som fr.o.m. läsårsstarten, augusti 2018 består av rektor Ingrid Eknemar och bitr. rektor/förskolechef Marita Holmström. Vidare administratör/ekonom Emelie Boija.

extra

alla22

Specialpedagogiska lyftet med fokus på bemötande och förhållningssätt.

Före årsmötets formella öppnande medverkade bitr. rektor/förskolechef Marita Holmström och pedagogerna Anna Lidén och Jenny Östberg under temat ”Specialpedagogiska lyftet med fokus på bemötande och förhållningssätt”.

Stort tack till Marita, Anna och Jenny för värdefull medverkan!

 marita anna jenny

Kastellskolans styrelse.

Kastellskolans styrelse består av:

 • Lennart Moberg, ordförande. moberg.harnosand@gmail.com
 • Daniel Brännström, vice ordförande
 • Tord Backlund, sekreterare
 • Håkan Viklund, kassör
 • Chantal Binua, ledamot
 • Andreas Einarsson, ledamot

 

Nya stadgar.

Förutom sedvanliga ärenden vid årsmötet beslutades om nya stadgar vilka-så snart- årsmötesprotokollet är justerat kommer att publiceras på skolans hemsida resp. i Schoolsoft.

fika

Avtackning.

Vid slutet av årsmötet avtackades t.f. rektor Ameli Engström och de avgående styrelseledamöterna Anita Österholm och Isedora Skogström.

avtackning1

avtackning22

Varmt tack!

Med utgångspunkt från den vid årsmötet fastlagda verksamhetsredovisningen önskar Kastellskolans styrelse rikta ett varmt tack till alla ni:

 • barn/elever
 • vårdnadshavare
 • medarbetare
 • medlemmar i Kastellskolans ideella förening
 • samarbetspartners
 • övriga intressenter

för Ert stora engagemang för att Kastellskolans uppdrag kunnat förverkligas under det gångna verksamhetsåret, 2017/2018.

Tag f.ö. del av den sedan tidigare publicerade verksamhetsredovisningen som ämnesvis beskriver skolans viktiga- och värdefulla verksamhet under det gångna läs-/versamhetsåret, 2017/2018.

 

Dokument1

Kastellskolans styrelse.