Ameli Engström vikarierande verksamhetschef på Kastellskolan

Ameli

Ameli Engström blir vikarierande verksamhetschef, rektor tillika förskolechef, för Kastellskolan läsåret 2017/2018. Detta under ordinarie verksamhetschefs långtidssjukskrivning.

– Jag har uteslutande hört positivt om Kastellskolan och att få leda en verksamhet som växer känns oerhört roligt, säger Ameli Engström (bilden).

Ameli Engström påbörjar sin tjänst på Kastellskolan den 14 augusti. Närmast kommer hon från en anställning som lärare i svenska och samhällskunskap på lärlingsprogrammet vid Härnösands gymnasium. Att arbeta som skolledare är dock inget obekant för Ameli, detta då hon under fjolåret tjänstgjorde som tillförordnad rektor vid den kommunala vuxenutbildningen i Härnösand. Förutom bred pedagogisk erfarenhet har Ameli arbetat som arbetslagsledare, vidare även som förstelärare.

– Att leda Kastellskolans verksamhet blir en spännande utmaning och jag ser verkligen framemot uppdraget med stor tillförsikt, säger Ameli Engström.

Lennart Moberg, styrelseordförande i Kastellskolans ideella förening, hälsar Ameli Engström varmt välkommen till sitt viktiga uppdrag som vikarierande verksamhetschef.

– Vi i Kastellskolans styrelse vill redan nu även välkomna alla medarbetare, barn/elever och vårdnadshavare, nya såväl som gamla, till ett nytt spännande läsår på Kastellskolan, säger Lennart Moberg.

Tord Backlund fortsätter sitt uppdrag som tf. verksamhetschef fram till och med när Ameli Engström tillträder sin tjänst.