Kastellskolan stänger pga Covid-19

Med anledning av ett större utbrott av Covid-19 bland Kastellskolans personal och elever har huvudman, söndag 16/5, beslutat vidta kraftfulla åtgärder för att inte fler ska bli smittade.
Skolans ledning har, efter kontakt med Smittskyddsenheten, beslutat att ingen vanlig undervisning och inte heller fritidsverksamhet bedrivs för skolans elever måndag 17/5 och tisdag 18/5. Förskolan hålls också stängd under samma period.

Årskurs 7–9 kommer att ha distansundervisning hela vecka 20 (17–21/5).

Alla vårdnadshavare till barn och elever får aktuell information via mail och Schoolity. För frågor kontakta skolans expedition 0611-550350.