Välbesökt första digitalt medlemsmöte

Onsdag 5 maj arrangerade Kastellskolan ideell förening medlemsmöte. 30 vårdhandshavare/ medlemmar hade anmält sig till informations- och dialogmötet, det första av sitt slag för föreningen.

På agendan för mötet fanns bland annat information om planerade ombyggnationer, resultat av enkät till vårdnadshavare och information om värdegrundsarbetet på skolan.

Det var verkligen jätteroligt att så många hörsammat inbjudan och valde att delta, säger Marita Holmström, rektor för förskolan och biträdande rektor för grundskolan. Formerna för dialog och utbyten är centralt. Denna gång valde vi bland annat att fokusera på värdegrundsarbetet som vi fått nyfikna frågor om av medlemmar.

En nyhet som släpptes under kvällen handlade om den efterlängtade ombyggnationen av lokaler så att låg- och mellanstadiet kan samlas i en väl anpassad miljö och att förskolan får rätt förutsättningar på sikt.

Det känns roligt att vi är på god väg att åstadkomma detta viktiga projekt, säger rektor för grundskolan Ingrid Eknemar. Om allt vill sig väl och vi får in bra anbud i upphandlingen så kan höstterminen startas i ändamålsenliga lokaler. Vetskapen om detta skulle bli en välkommen present för mig som går i pension till sommaren.

En förening är i många avseenden beroende av sina medlemmar och det engagemang som ställs till förfogande. Av den anledningen är det viktigt att föreningen om möjligt kommer igång med aktiviteter och insatser som utgör stöd till föreningens intressen att bedriva pedagogisk verksamhet. 

I de gruppsamtal som genomfördes med fokus på medlemsengagemang kom flera intressanta tankar som vi nu ska förädla och ta vidare, säger Andreas Einarsson, ordförande. Det handlade bland annat om insatser att söka finansiering för skolutveckling, gemensamma arbetsdagar och så klart fortsätta bidra i arbetet med den för barnen så uppskattade Nobelfesten.

Styrelsen och skolledningen vill rikta sitt djupaste tack för alla som tog sig tid att delta.

Vi kommer att återkoppla med information och resultat av samtalen inom kort, säger Einarsson. Och så ser vi fram emot att få bjuda in till möte igen. Detta gav mersmak och jag kan absolut tänka mig att digitala medlemsmöten kan bli ett återkommande forum som komplement till övriga mötesformer.

Kontaktuppgifter för ytterligare information:

Ingrid Eknemar, rektor grundskolan, ingrid.eknemar@kastellskolan.se, 070-555 67 50

Marita Holmström, rektor förskolan, marita.holmstrom@kastellskolan.se, 070-753 94 19

Andreas Einarsson, ordförande, andreas.einarsson@kastellskolan.se, 070-657 75 26