Distansundervisning pga Covid-19

På grund av den stora smittspridningen av Covid-19 så arbetar Kastellskolans högstadieelever nu delvis på distans. Det är ett, för oss, nytt sätt att arbeta som ger oss både möjligheter och utmaningar och både elever och lärare har fått tänka om och nytt för att få det att fungera så bra som möjligt. 

Den första veckan bjöd också på snöstorm och därmed en mycket snabb övergång till heldistans för 7-9 i två dagar. Strömavbrott hindrade några elever från att delta, men de flesta kunde vara med. 

Både elever och lärare har så här långt gjort ett fantastiskt arbete med att få undervisningen att fungera. De flesta av eleverna uttrycker att det går bra att arbeta på distans, även om de saknar den sociala samvaron. Några tycker att det t o m fungerar bättre, det är färre störningsmoment och de har lättare att fokusera när de sitter hemma. 

Från vecka 3 kommer eleverna på högstadiet att varva lektioner på skolan med distansundervisning varannan vecka för att begränsa smittspridningen. När detta skrivs är planen att gå tillbaka till vanlig undervisning från 1:a februari, men om smittspridningen är fortsatt hög kommer distansundervisningen att fortsätta även efter detta datum.