Laboration – gör ett galvaniskt element

Just nu håller åk 9 på med Elektrokemi. I denna laboration ska eleverna göra ett batteri – ett galvaniskt element. Eleverna skriver en laborationsrapport enligt HURS: Hypotes, Undersökning, Resultat och Slutsats.