Lägga in fritidstider på Schoolity

När ni vårdnadshavare ska ändra fritidstiderna gör ni följande:

Klicka på Frånvaro, där efter Fritidstider. (bild ovan)
Har ni inte möjlighet för detta och har anmält om att ha fritids, meddela expeditionen, 070-571 04 60 eller expedition@kastellskolan.se

För att lägga in löpande tider, klicka på Standardvecka. (bild ovan)

Standardvecka

Schoolity har det är automatiskt ifyllt Frånvarande på standardvecka, så ni vårdnadshavare måste aktivt klicka i Närvarande de dagar eleven ska vara på fritids.

Välj klockslagen hur elevens standardtider ser ut.

Klicka Spara nere i högra hörnet. (bild ovan)

”Unika tider”
För att ändra tider på speciella dagar/veckor klicka på önskad vecka.

Vill ni ändra specifika dagars närvaro på fritids klickar ni på den önskade veckan. Här kan ni ändra om det är något ni vill meddela skolan, kanske ”Morfar Kent hämtar”.

Kom ihåg att klicka Spara längst ner i högra hörnet. (bild ovan)

Support

Ni kan alltid gå in på Schoolitys Support, som kan med korta filmer förklara olika funktioner på Schoolsoft. https://www.schoolity.com/help/help.html