Kastellmasken

Denna vår arbetar högstadieeleverna ämnesövergripande inom SO, svenska och bild. Det har bland annat resulterat i filmgalan Kastellmasken som går av stapeln den 28 mars. Då kommer eleverna i klass 7-9 visa upp sina filmalster om första världskriget. Ni kan …