ÄNTLIGEN DAGS FÖR ÅRSMÖTE OCH KALAS! 

Den 14 november är det dags igen. Kastellskolans ideella föreningen håller sitt årsmöte. Där kommer en styrelse med ordförande att väljas. Nuvarande styrelse kommer få ansvarsfrihet. Det kommer avrapporteras om verksamheten och vad som planeras framåt för Kastellskolans ideella förening, och den verksamhet som föreningen bedriver, det vill säga Kastellskolan.

Ett årsmöte är en förenings högsta beslutande organ, och de som fattar besluten är medlemmar på plats. Vi är väl medvetna att vi inte är många som tycker att ett årsmöte är ett roligt sätt att slå ihjäl två timmar på en kväll i november. Ändå vill vi uppmana dig som medlem att faktiskt komma! Hur vet jag om jag är medlem? Kanske du undrar. Ja, är du vårdnadshavare till ett barn som går på Kastellskolan, och du inte aktivt har begärt utträde ur föreningen, då är du medlem! Grattis! 

Och varför ska du komma? Dels kanske du faktiskt tillhör den minoritet som kommer upptäcka tjusningen med formella möten. Men dels och främst ska du komma för att det är viktigt för Kastellskolans ideella förening och för Kastellskolan. Kastellskolan drivs av en ideell förening, och det betyder något. För att vi ska kunna fortsätta vara en liten skola med ett stort uppdrag behöver vi också en förening som lever.  Kastellskolan erbjuder en miljö där våra barn får en möjlighet att utvecklas på en plats under en längre tid.  För att det ska fortsätta vara så behöver vi vara flera som också omfamnar att skolan drivs av en förening.  Som medlem, och vårdnadshavare behövs vi alla som tydliga ambassadörer för Kastellskolan. Vi behövs alla för att skapa den skola vi vill ha för våra barn.

I år finns det dessutom en anledning till att komma. Vi firar tillsammans att Kastellskolan fyller 20 år. Så det blir årsmöte och kalas! Vi bjuder på mat och dryck och dessutom uppträder Kastellskolans alldeles egna jubileumskör. 

Så härmed kallar vi dig och alla andra medlemmar till årsmöte 2023. Naturligtvis kommer det att finnas fika. 

Varmt välkommen hälsar styrelsen! 

Här på hemsidan kommer även handlingar inför årsmötet att läggas upp. 

Datum: 14 november 2023

Tid: Kl. 18.00 – 20.00 

Plats: Vår   aula 

Anmälan: Gärna! via mejl innan den 8 november till medlem@kastellskolan.se eller sms Sofia från styrelsen på nummer 070- 85 69 369. Ange hur många som kommer och om det finns något ni inte äter eller är allergiska emot. 

Dokument

Verksamhetsredovisning Kastellskolan Förskola

Kvalitetsberättelse Kastellskolan

Dagordning

Valberedningens förslag till styrelse

Årsredovisning