Schoolity

Tips att följa oss på Facebook, även där lägger vi ut information och nyheter. Där finns texten nedan samt tillhörande bilder som visar stegen.

Tillgång till Schoolity?

Nya vårdnadshavare samt vårdnadshavare som inte kommer ihåg sitt lösenord gör såhär för att få åtkomst till sitt barns schoolity. Det är ni vårdnadshavare som själva fixar inloggning genom dessa steg:

* Klicka in på www.schoolity.com (finns även en app)

* Klicka på logga in

* Klicka på “Nytt lösenord”

* Skriv in mailadressen som ni ansökte till Kastellskolan

* Skicka och logga in på er mail (som ni nyss skrev)

* Klicka på länken i mailet som ni har fått från Schoolity

* Välj ett lösenord och klicka på spara

Minns du inte vilken mail du har registrerad på Schoolity? Kontakta expeditionen på expeditionen@kastellskolan.se

Inloggning eller problem med tekniken för ert barn?

Kontakta vår IT-ansvarig Simon på support@kastellskolan.freshdesk.com. Det är även han som har koll på iPads (och tillhörigheter).

Sjukanmälan

Är barnet sjukt (förskoleklass till åk9) så anmäler man sitt barn sjukt genom Schoolity. Har eleven fritids och blir anmäld som sjuk av er så ser fritidspersonalen detta och ni behöver inte göra någon specifik ändring under fritidstider. Anmälan om frånvaro ska ske innan klockan 08:00 varje dag som barnet är hemma, om barnet ej är anmäld och ej befinner sig på skolan så kommer skolan kontakta er vårdnadshavare.

För att anmäla om sjukfrånvaro:

* klicka på frånvaro

* klicka på Anmäl frånvaro

* fyll uppgifterna om vilken dag/tid det gäller

* spara (ni ser nu en bekräftelse på sidan)

Förskolan anmäler om frånvaro genom att ringa eller smsa personal/avdelningen.

För att fritidspersonalen ska kunna ha en överblick hur många barn som kommer vara på fritids så behöver vi att ni vårdnadshavare lägger in tiderna på Schoolity. Ni kan lägga in på två sätt, beroende på ert behov.

Vi rekommenderar att ni lägger först in Standardvecka och sedan när det sker ändringar i detta går in på specifik dag/datum och ändrar fritidstiderna.

Fritidshemstider

Lämnar/hämtar ni samma tider? Ni kan då lägga in Standardtider på fritids genom att:

* Klicka på frånvaro

* Klicka på fritidstider

* Klicka på Standardvecka

* Fyll i mån-fre vilka tider ni lämnar och hämtar. Lämnar ni strax innan skolstart men behöver ej morgonfritids kan ni välja 08:00. Likaså om ni behöver morgon men ej behöver eftermiddagsfritids så sätter ni tex tid 0700-0800.

* Klicka på spara

Temporära ändringar specifika dagar/veckor:

Dessa val finns att välja bland

* Standard (det löpande schemat)

* Frånvarande (ej på fritids, men kommer vara på skolan under skoltid

* Närvarande (här fyller ni in den tillfälliga tiden för den specifika dagen) Här kan ni även lägga in information, tänk på GDPR och skriv ej något känsligt

För att vara säker att fritids har sett denna förändring av fritidstider så skicka gärna sms till Fritidstelefonen ang de tillfälliga förändringarna. Nr är 070-5508351.