Skolstart på torsdag!

På torsdag den 20/8 startar höstterminen.

Åk 7 träffas på skolgården kl 8.00 och förskoleklassen träffas på skolgården kl 8.30. Övriga klasser samlas kl 8.00 i respektive klassrum, åk 1-3 i A/B-huset och åk 4-9 i C/D-huset.

Sluttider första skoldagen F-2 kl 13.00 och 3-9 kl 13.30.

Varmt välkomna till läsåret 2020/21!