Välkommen till årsmöte för Kastellskolans Ideella Förening

Vi möts:

Tid: Tisdag 2018-10-16 kl. 19.00
Plats: Kastellskolan/Kristinaskolan, Elevrestaurangen.
Tema: Förutom sedvanliga årsmötesfrågor/-förhandlingar är årets tema: Specialpedagogiska lyftet med fokus på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen.

Därtill kommer förslag till reviderade stadgar att behandlas.
Handlingar inför årsmötet finns tillgängligt på länken nedan samt på Schoolsoft.

Gamla- såväl som nya medlemmar hälsas varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Kastellskolans Ideella Förening

 

Länk:

Handlingar årsmöte 2018

 

 

 

Kommentarer är avstängda.