11 oktober, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Säker avlämningsplats

Säker avlämningsplats

Vi vill att ni alla vårdnadshavare, anhöriga samt personal på Kastell samt Kristinaskolan tar del av detta dokument ang. hur vi kan skapa en säker av/upphämtningsplats för skolans barn/elever alla som vistas i området.

Säker avlämninsplats ht 2019 (pdf format)

Måndag den 14/10 kommer stå representanter från Kastellskolans styrelse för att övervaka och se över trafiksituationen.

Var rädda våra barn och varandra och kör lugn i trafiken!

/Adminstratör, Therese

25 september, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Välkommen till Årsmöte!

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens Årsmöte vilket sker:

Tid: Onsdag 2019-10-16 kl. 19.00.

Plats: Kastellskolans elevrestaurang, Kastellskolan i
Härnösand.

Årsmötet inleds med medverkan av hemkunskapslärare Yvonne Östman och elever i årskurs 9 under rubriken ”Hemkunskap i fyra delar” (näring, miljö, jämställdhet och ekonomi). Vi bjuds också på näringsrika- resp. näringsriktiga  ”smakprov!”

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att dels, återfinnas på
Kastellskolans/föreningens hemsida före Årsmötet och dels, delas ut vid
Årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening.

24 september, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Övergång till Schoolity

Övergång till Schoolity

Hej!
Vi har nu övergått till Schoolity och vill försäkra oss om att ni som är vårdnadshavare till barn/elever kan logga in.

För att logga in första gången:

 1. Gå in på Schoolity.se, klicka sedan på LOGGA IN (uppe i högra hörnet).
 2. Klicka på NYTT LÖSENORD.
 3. Skriva er mailadress som ni har angett till skolan (vi har i första hand utgått ifrån de mailadresser som fanns registrerade på Schoolsoft). Vi håller fortfarande på att behandla de kontaktuppgifts-blanketter mentorerna delat ut till er.
 4. Klicka på skicka.
 5. Gå in på er mailadress, öppna mailet från Schoolity och klicka på den långa länken.
 6. Ni kommer nu in på Schoolity igen och ni får uppge ett lösenord ni vill ha (upprepa detta).
 7. Första gången måste ni vårdnadshavare fylla i era kontaktuppgifter.

Se gärna till att det står en adress under ert barn. Om barnet har två hem är det svårt för admin att veta på vilken adress barnet är skrivet.

Anmäla frånvaro (via app och dator) Förskoleklass – 9 

 1. Gå in på Schoolity.
 2. Klicka på fliken ”Frånvaro”
 3. Klicka på ”Anmäl frånvaro”
 4. Välj vilket datum och vilka tider.
 5. Alt skriv under kommentarer, tänk på GDPR lagen.
 6. Klicka på spara.

Anmäl frånvaro (via app och dator) Förskolan

 1. Gå in på Schoolity
 2. Klicka på fliken ”Förskoletider”
 3. (En ny ruta dyker upp) Klicka den aktuella veckan.
 4. Klicka i ”Frånvarande”.

Fritidshemstider (app och dator) F-9

 1. Gå in på Schoolity.
 2. Klicka på fliken ”Frånvaro”
 3. Klicka sedan på ”Fritidshemstider”
 4. (Ny sida öppnas) Första gången klickar ni på ”Standardvecka” där ni fyller i vilka dagar som eleven brukar lämnas/hämtas.
 5. Under Standardvecka ser ni veckorna som skolans fritids har öppet. Klicka i Standardvecka.
 6. Om eleven ska ha annan fritidstid, klicka på Närvarande och sedan väljer ni vilken lämning/hämtningstid eleven just den dagen ska hämtas. Nu har ni även val att kommentera om vem som hämtar.

Kontakta vår administratör therese.hast@kastellskolan.se om ni stöter på något problem.

21 augusti, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Lediga platser

Lediga platser

Det finns fortfarande en (1) vakant plats i förskoleklassen på Kastellskolan, barn födda 2013 samt en (1) ledig plats på vår förskola, avdelning Stjärnan, för barn mellan 1-3 år.

Vi tar fortfarande mot ansökningar via Schoolsoft ( http://kastellskolan.se/sida/koanmalan-3/ ).

Dock har vi gått över till Schoolity med vår verksamhets övriga administration och schemahantering.

Välkomna!

15 augusti, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Skolstart ht 2019 (22/8)

Skolstart ht 2019 (22/8)

Hej alla!
Vi hoppas att elever, vårdnadshavare och personal har haft en trevlig sommar och laddat upp batterierna inför den nya terminen.

Den 22/8 är det skolstart, och första dagen är en mentorsdag. De tider som gäller är:

Start
Årskurs 1-9 har kl 08:00 en gemensam samling på skolgården.
Förskoleklassen träffas 08:30 ute på skolgården.

Sluttid
Förskoleklass-2 slutar 13:00
Årskurs 3-9 slutar 13:30.

Vi vill påminna om att vi håller på att gå över till ett nytt datasystem, från Schoolsoft till Schoolity. Vi öppnar upp för elever/vårdnadshavare vid skolstart. Vi i expeditionen jobbar för fullt med att göra klart alla finjusteringar med scheman och planering.

Varmt välkomna till Kastellskolan!

26 juni, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Kastellskolans expedition 1/7-9/8 2019

Kastellskolans expedition 1/7-9/8 2019

Hej!

 Under vecka 27-32 nås vi måndag, onsdag och fredag klockan 8:00-12:00.

Vecka 27-28: Emelie Boija (skolekonom), 073-622 26 74

Vecka 29: Marita Holmström (bitr. rektor/rektor förskola), 070-753 94 19

Vecka 30: Ingrid Eknemar (rektor), 070-555 67 50

Vecka 31: Lennart Moberg (styrelsens ordförande) 070-191 68 75.

Vecka 32: Ingrid Eknemar (rektor), 070-555 67 50

Övrig tid nås vi via: expedition@kastellskolan.se

Trevlig sommar!

4 juni, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Läsåret 19/20

Läsåret 19/20

Hej!

Se nedanstående fastlagda datum för läsåret 2019/2020

 

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019                      22 augusti – 19 december

Höstlov vecka 44                            28 oktober – 1 november

 

Vårterminen 2020                         9 januari – 12 juni

Terminen börjar med studiedagar för personalen 7–8/1

Vinterlov vecka 10                           2-6 mars

Påsklov vecka 16                              14-17 april

Lovdagar                                           30 april och 22 maj

20 maj, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Medlemmar i Kastellskolan ideell förening.

Som medlem i föreningen är du välkommen att inlämna motion till styrelsen inför kommande årsmöte som kommer att äga rum 2019-10-16. Inbjudan med ärendeförteckning kommer att utsändas senare.

Inkomna motioner ska presenteras som ärenden vid kallelsen och vara förberedda av styrelsen inför årsmötet. Motioner ska därför i skriftlig form vara inlämnade till styrelsen senast 2019-10-01.

Motioner kan inlämnas rörande frågor som upplevs som förbättringar av Kastellskolans verksamheter och som föreningsmedlemmarna kan ta ställning till vid årsmötet.

Motionen ska vara daterad och undertecknad av föreningsmedlem.

Motionen skickas till:

Kastellskolan
Box 3018
871 03 Härnösand

Märk kuvertet med ”Motion”.