3 januari, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Förordnande som t f Skolchef.

Förordnande som t f Skolchef.

Enligt en ny bestämmelse i Skollagen, ( Skollagen, 2:a kapitlet, pargraf 8 a jämte proposition 2017:18:182 ”Samling för skolan” ) skall huvudmannen, i vårt fall, Kastellskolans styrelse, utse en skolchef som skall biträda huvudmannen med att bl a tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningsområdet  åtföljs i den verksamhet som huvudmannen ansvarar för.

Med föreskrifter avses  bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningsområdet. Aktuella föreskrifter

återfinns  i första hand i Skollagen och anslutande författningar men omfattar  även exempelvis Arbetsmiljölagen ( 1977:1160 ) resp. Diskrimineringslagen ( 2008:567 )

I uppdraget ingår även ha ett tydligt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Bestämmelsen i Skollagen – se ovan – gäller hela skolväsendet och omfattar alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna och fritidshemsverksamhet.

Utifrån att styrelsen under den gångna hösten  berett frågan har Ingrid Eknemar förordnats som t f skolchef under i första hand tidsperioden, 2019-01-01 — 06-30.

Uppdraget som t f skolchef samordnas med Ingrid Eknemars uppdrag sedan tidigare som rektor.

Under den aktuella förordnandeperioden avses uppdraget  som skolchef vid Kastellskolan vad avser såväl arbetsinnehåll-/uppgifter som bedömd tidsåtgång – inte minst kopplat till förväntat erfarenhetsutbyte med- resp. klarlägganden från nationell nivå – att  preciseras.

Härnösand 2019-01-01

Kastellskolans styrelse

 

20 december, 2018
av Admin
Kommentarer inaktiverade för God Jul!

God Jul!

 

God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses den 9/1 igen.

 

nyarsklockor_2

14 november, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Kastellskolans Ideella förening genomförde sitt årsmöte 2018-10-16. Se tidigare publicerad nyhet!

Läs  gärna mer om det genomförda årsmötet genom att ta del av av de aktuella årsmöteshandlingarna dvs, fastställt protokoll, närvarolista samt protokollsbilagor som upprättad verksamhets- och årsredovisning samt de vid årsmötet fastställda stadgarna.

Vid ev. frågor – hjärtligt välkommen att kontakta styrelsens ordförande Lennart Moberg som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com alternativt  via telefon 070/19 16 875.

 

Årsmöte 2018

NÄRVAROLISTA 181026

Stadgeförslag 181109

Årsmöteshandlingar 181016

18 oktober, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Nytt från Kastellskolans styrelse

Nytt från Kastellskolans styrelse

Vid ett tämligen välbesökt årsmöte för Kastellskolans Ideella förening, 2018-10-16 valdes en delvis ny styrelse.

 

Presentation-välkommen.

Årsmötet inleddes med presentation av samtliga deltagare. Särskilt välkomnande riktades till Kastellskolans nya ledning som fr.o.m. läsårsstarten, augusti 2018 består av rektor Ingrid Eknemar och bitr. rektor/förskolechef Marita Holmström. Vidare administratör/ekonom Emelie Boija.

extra

alla22

Specialpedagogiska lyftet med fokus på bemötande och förhållningssätt.

Före årsmötets formella öppnande medverkade bitr. rektor/förskolechef Marita Holmström och pedagogerna Anna Lidén och Jenny Östberg under temat ”Specialpedagogiska lyftet med fokus på bemötande och förhållningssätt”.

Stort tack till Marita, Anna och Jenny för värdefull medverkan!

 marita anna jenny

Kastellskolans styrelse.

Kastellskolans styrelse består av:

 • Lennart Moberg, ordförande. moberg.harnosand@gmail.com
 • Daniel Brännström, vice ordförande
 • Tord Backlund, sekreterare
 • Håkan Viklund, kassör
 • Chantal Binua, ledamot
 • Andreas Einarsson, ledamot

 

Nya stadgar.

Förutom sedvanliga ärenden vid årsmötet beslutades om nya stadgar vilka-så snart- årsmötesprotokollet är justerat kommer att publiceras på skolans hemsida resp. i Schoolsoft.

fika

Avtackning.

Vid slutet av årsmötet avtackades t.f. rektor Ameli Engström och de avgående styrelseledamöterna Anita Österholm och Isedora Skogström.

avtackning1

avtackning22

Varmt tack!

Med utgångspunkt från den vid årsmötet fastlagda verksamhetsredovisningen önskar Kastellskolans styrelse rikta ett varmt tack till alla ni:

 • barn/elever
 • vårdnadshavare
 • medarbetare
 • medlemmar i Kastellskolans ideella förening
 • samarbetspartners
 • övriga intressenter

för Ert stora engagemang för att Kastellskolans uppdrag kunnat förverkligas under det gångna verksamhetsåret, 2017/2018.

Tag f.ö. del av den sedan tidigare publicerade verksamhetsredovisningen som ämnesvis beskriver skolans viktiga- och värdefulla verksamhet under det gångna läs-/versamhetsåret, 2017/2018.

 

Dokument1

Kastellskolans styrelse.

 

10 september, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Välkommen till årsmöte för Kastellskolans Ideella Förening

Välkommen till årsmöte för Kastellskolans Ideella Förening

Vi möts:

Tid: Tisdag 2018-10-16 kl. 19.00
Plats: Kastellskolan/Kristinaskolan, Elevrestaurangen.
Tema: Förutom sedvanliga årsmötesfrågor/-förhandlingar är årets tema: Specialpedagogiska lyftet med fokus på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen.

Därtill kommer förslag till reviderade stadgar att behandlas.
Handlingar inför årsmötet finns tillgängligt på länken nedan samt på Schoolsoft.

Gamla- såväl som nya medlemmar hälsas varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Kastellskolans Ideella Förening

 

Länk:

Handlingar årsmöte 2018

 

 

 

20 augusti, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Lediga platser för barn/elever

Lediga platser för barn/elever

Vi har just nu:

– 2 lediga platser på Kastellskolans förskola för barn födda 2016-2017

 

Vid intresse, ring eller maila skolans expedition:

070-571 04 60

expedition@kastellskolan.se

13 augusti, 2018
av Daniel Myrén
Kommentarer inaktiverade för Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår!

Fr.o.m. 2018-08-13 är skolans nya ledning i tjänst.

Vi hälsar därför rektor Ingrid Eknemar och förskolechef/bitr. rektor Marita Holmström varmt välkomna till Kastellskolan.

Skolans expedition är fr.o.m. 2018-08-13 bemannad mellan 08.00-12.00 av skolans nya ledning och/eller ekonom/administratör Emelie Boija.

/Kastellskolans styrelse

25 juni, 2018
av Daniel Myrén
Kommentarer inaktiverade för Mentor och klasslärare 2018/19

Mentor och klasslärare 2018/19

Fördelningen av mentorer och klasslärare ser läsåret 2018/19 ut som följande.

Förskoleklass Maarit Nordin
Åk 1 Jenny Frånberg
Åk 2 Jenny Tallberg
Åk 3 Emma Brander
Åk 4 Mariette Nilsdotter-Lund
Åk 5 Evelina Gustafsson
Åk 6 Sisay Zewdie Kiros
Åk 7 Bengt Böhlin
Åk 8 Daniel Lång
Åk 9 A Daniel Myrén och Yvonne Östman
Åk 9 B Kristina Pinter Vallgårda

Förskola: Avdelning Stjärnan: Magdalena Svensson, Yanely Coto Gonzalez, Birgitta Sundström
Avdelning Solen: Maud Verlin, Helen Söderlind, vakant.
Fritidsverksamhet: Hadar Nordin, Lars Åsén, Emma Moren
Resurs åk 1 och 2: Saara Abrahamsson och Niklas Pettersson

25 juni, 2018
av Daniel Myrén
Kommentarer inaktiverade för Ny skolledning vid Kastellskolan

Ny skolledning vid Kastellskolan

Under senvåren 2018 har ny rektor och ny förskolechef tillika bitr. rektor anställts. Vår nya skolledning består av
Ingrid Eknemar som anställts som rektor och
Marita Holmström som anställts som förskolechef tillika bitr. rektor


Ingrid Eknemar och Marita Holmström

Vår nya skolledning har gedigen pedagogisk erfarenhet. Ingrid Eknemar är matematik/NO-lärare och har därtill en gedigen erfarenhet som skolledare. Marita Holmström är lärare F-6 och har dessutom gedigen erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete i bl.a. rollen som förstelärare.
Vår nya skolledning – Ingrid Eknemar och Marita Holmström – tillträder sina befattningar 2018-08-13.
Hjärtligt välkomna till Kastellskolan hälsar Kastellskolans styrelse.