20 november, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, 2019-10-16 bjöd på smakfullt innehåll!

Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, 2019-10-16 bjöd på smakfullt innehåll!

Vid Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening vilket genomfördes onsdag 2019-10-16 bjöds årsmötesdeltagarna på ett smakfullt innehåll då hemkunskapslärare Yvonne Östman och högstadieeleverna Angelina, Filippa, Julia, Samson & Vincent förutom att på ett mycket engagerande- och informativt  sätt förmedla kunskap till oss alla utifrån rubriken ”Hemkunskap i fyra delar – näring, miljö, jämställdhet och ekonomi” därtill  bjuda oss årsmötesdeltagare på ett mycket smakfullt innehåll då vi bl a bjöds på gurkstavar med olika ”dippsåser”, olika sorters frukt, chokladbollar samt olika sorters juicer! Stort tack!

Innan den formella delen av Årsmötet inleddes avtackades de medverkande högstadieeleverna med varsin ros.

Årsmötet genomfördes utifrån det på hemsidan – i god tid före årsmötet – utlagda förslaget till dagordning. Dagordningen jämte samtliga årsmöteshandlingar framgår av länk enligt nedan.

Vid Årsmötet föredrogs mycket intressanta- och informativa  verksamhetsredovisningar för Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem av skolchef tillika rektor Ingrid Eknemar resp. för Kastellskolans Förskola av rektor Marita Holmström.

Vidare föredrogs upprättad förvaltningsberättelse resp. bokslut av ekonomikonsult Anita Österholm.

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening utgörs av:
Lennart Moberg, ordförande som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com
Daniel Brännström, vice ordförande
Tord Backlund, ledamot
Chantal Binua, ledamot
Andreas Einarsson, ledamot
Göran Lindskog
Håkan Viklund, ledamot tillika kassör.

Vid Årsmötet överlämnades en blomma till valberedningen som under det gångna verksamhetsåret bestått av Anna Lidén och Hadar Nordin.

Ordförande Lennart Moberg visar sin uppskattning för Förskolechef tillika biträdande rektor Marita Holmström och rektor Ingrid Eknemar.

Vidare överlämnades blommor till Ingrid Eknemar och Marita Holmström för deras viktiga arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret, Anita Österholm som bistått oss i styrelsen med upprättandet av bokslut för det nu avslutade verksamhetsåret, Yvonne Östman för värdefull medverkan vid årsmötets inledande del samt till Tord Backlund, avgående sekreterare i Kastellskolans styrelse.

Göran Lindskog, Anita Österholm , Tord Backlund och Lennart Moberg.

Justerat protokoll fört vid föreningens Årsmöte framgår av länk här. Protokoll årsmöte 2019 (utan bilder).

Avslutningsvis riktades ett stort tack till Kastellskolans samtliga medarbetare för mycket värdefulla arbetsinsatser under det nu gångna verksamhetsåret samt därtill ett stort tack till alla vårdnadshavare- tillika medlemmar i föreningen för förtroendet att få undervisa Era, medlemmarnas, barn samt därtill stort tack för gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Kastellskolans styrelse

11 november, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Vinnare på First Lego League 2019!

Vinnare på First Lego League 2019!

Vinnare av FIRST LEGO League 2019 är… The Brainstormers från Härnösand och Kastellskolan!

På bilden ser vi Vejde Svanberg, Tove Angelöw, Thea Östberg, Astrid Wikström och Elvira Viklund. Alla fem går i Åk7 på Kastellskolan, men har jobbat med projektet på fritiden.

Vi önskar ett stort LYCKA TILL i Skandinaviska finalen i Roskilde, Danmark 30/11!

6 november, 2019
av Yvonne Östman
Kommentarer inaktiverade för Frivilliga till Nobelfesten

Frivilliga till Nobelfesten

Hej!
Nu är det snart dags igen för Kastellskolans årliga Nobelfest för åk 4-9.

Årets fest går av stapeln på Parkaden fredag 6/12 kl. 18:00 – 20:00, med efterfest för åk 7-9 till kl. 22.00. Precis som tidigare år behöver vi hjälp av er vårdnadshavare för att få arrangemanget att fungera.

Vi behöver hjälp både i köket och med serveringen vid borden.
Arbetstiden är 16.30 till 21:00 för köket, 17.00 till 21.00 för serveringspersonal.

Ange i anmälan om du vill servera eller arbeta med uppläggning och disk i köket. Skicka anmälan och eventuella frågor till Yvonne Östman via mail: yvonne.ostman@kastellskolan.se

11 oktober, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Säker avlämningsplats

Säker avlämningsplats

Vi vill att ni alla vårdnadshavare, anhöriga samt personal på Kastell samt Kristinaskolan tar del av detta dokument ang. hur vi kan skapa en säker av/upphämtningsplats för skolans barn/elever alla som vistas i området.

Säker avlämninsplats ht 2019 (pdf format)

Måndag den 14/10 kommer stå representanter från Kastellskolans styrelse för att övervaka och se över trafiksituationen.

Var rädda våra barn och varandra och kör lugn i trafiken!

/Adminstratör, Therese

25 september, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Välkommen till Årsmöte!

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens Årsmöte vilket sker:

Tid: Onsdag 2019-10-16 kl. 19.00.

Plats: Kastellskolans elevrestaurang, Kastellskolan i
Härnösand.

Årsmötet inleds med medverkan av hemkunskapslärare Yvonne Östman och elever i årskurs 9 under rubriken ”Hemkunskap i fyra delar” (näring, miljö, jämställdhet och ekonomi). Vi bjuds också på näringsrika- resp. näringsriktiga  ”smakprov!”

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att dels, återfinnas på
Kastellskolans/föreningens hemsida före Årsmötet och dels, delas ut vid
Årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening.

24 september, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Övergång till Schoolity

Övergång till Schoolity

Hej!
Vi har nu övergått till Schoolity och vill försäkra oss om att ni som är vårdnadshavare till barn/elever kan logga in.

För att logga in första gången:

 1. Gå in på Schoolity.se, klicka sedan på LOGGA IN (uppe i högra hörnet).
 2. Klicka på NYTT LÖSENORD.
 3. Skriva er mailadress som ni har angett till skolan (vi har i första hand utgått ifrån de mailadresser som fanns registrerade på Schoolsoft). Vi håller fortfarande på att behandla de kontaktuppgifts-blanketter mentorerna delat ut till er.
 4. Klicka på skicka.
 5. Gå in på er mailadress, öppna mailet från Schoolity och klicka på den långa länken.
 6. Ni kommer nu in på Schoolity igen och ni får uppge ett lösenord ni vill ha (upprepa detta).
 7. Första gången måste ni vårdnadshavare fylla i era kontaktuppgifter.

Se gärna till att det står en adress under ert barn. Om barnet har två hem är det svårt för admin att veta på vilken adress barnet är skrivet.

Anmäla frånvaro (via app och dator) Förskoleklass – 9 

 1. Gå in på Schoolity.
 2. Klicka på fliken ”Frånvaro”
 3. Klicka på ”Anmäl frånvaro”
 4. Välj vilket datum och vilka tider.
 5. Alt skriv under kommentarer, tänk på GDPR lagen.
 6. Klicka på spara.

Anmäl frånvaro (via app och dator) Förskolan

 1. Gå in på Schoolity
 2. Klicka på fliken ”Förskoletider”
 3. (En ny ruta dyker upp) Klicka den aktuella veckan.
 4. Klicka i ”Frånvarande”.

Fritidshemstider (app och dator) F-9

 1. Gå in på Schoolity.
 2. Klicka på fliken ”Frånvaro”
 3. Klicka sedan på ”Fritidshemstider”
 4. (Ny sida öppnas) Första gången klickar ni på ”Standardvecka” där ni fyller i vilka dagar som eleven brukar lämnas/hämtas.
 5. Under Standardvecka ser ni veckorna som skolans fritids har öppet. Klicka i Standardvecka.
 6. Om eleven ska ha annan fritidstid, klicka på Närvarande och sedan väljer ni vilken lämning/hämtningstid eleven just den dagen ska hämtas. Nu har ni även val att kommentera om vem som hämtar.

Kontakta vår administratör therese.hast@kastellskolan.se om ni stöter på något problem.

21 augusti, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Lediga platser

Lediga platser

Det finns fortfarande en (1) vakant plats i förskoleklassen på Kastellskolan, barn födda 2013 samt en (1) ledig plats på vår förskola, avdelning Stjärnan, för barn mellan 1-3 år.

Vi tar fortfarande mot ansökningar via Schoolsoft ( http://kastellskolan.se/sida/koanmalan-3/ ).

Dock har vi gått över till Schoolity med vår verksamhets övriga administration och schemahantering.

Välkomna!

15 augusti, 2019
av Therese Hast
Kommentarer inaktiverade för Skolstart ht 2019 (22/8)

Skolstart ht 2019 (22/8)

Hej alla!
Vi hoppas att elever, vårdnadshavare och personal har haft en trevlig sommar och laddat upp batterierna inför den nya terminen.

Den 22/8 är det skolstart, och första dagen är en mentorsdag. De tider som gäller är:

Start
Årskurs 1-9 har kl 08:00 en gemensam samling på skolgården.
Förskoleklassen träffas 08:30 ute på skolgården.

Sluttid
Förskoleklass-2 slutar 13:00
Årskurs 3-9 slutar 13:30.

Vi vill påminna om att vi håller på att gå över till ett nytt datasystem, från Schoolsoft till Schoolity. Vi öppnar upp för elever/vårdnadshavare vid skolstart. Vi i expeditionen jobbar för fullt med att göra klart alla finjusteringar med scheman och planering.

Varmt välkomna till Kastellskolan!