Föreningen

Inför årsmötet 2019-10-16!

Välkommen till årsmötet för Kastellskolans ideella förening. Vi möts onsdag 2019-10-16 klockan 19:00 i Kastellskolans elevrestaurang. Tag gärna del av bifogade handlingar. Kastellskolan verksamhetsåret 2018-2019

Välkommen och väl mött!

Kastellskolans styrelse


Välkommen till Årsmöte!

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens Årsmöte vilket sker:

Tid: Onsdag 2019-10-16 kl. 19.00.

Plats: Kastellskolans elevrestaurang, Kastellskolan i
Härnösand.

Årsmötet inleds med medverkan av hemkunskapslärare Yvonne Östman och elever i årskurs 9 under rubriken ”Hemkunskap i fyra delar” (näring, miljö, jämställdhet och ekonomi). Vi bjuds också på näringsrika- resp. näringsriktiga  ”smakprov!”

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att dels, återfinnas på
Kastellskolans/föreningens hemsida före Årsmötet och dels, delas ut vid
Årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening.


Kastellskolan drivs av huvudmannen Kastellskolans ideella förening. En ideell förening utan vinstdrivande intresse. Eventuell uppkomst av vinst i verksamheten återförs därför alltid till verksamheten.

Kastellskolan har till ändamål att erbjuda barn och ungdomar i Härnösand den bästa möjliga utbildningen, från förskola till årskurs nio, i en trygg och omhändertagande miljö och med den etik och värdegrund som förvaltas av kristen tradition. All verksamhet bedrivs utifrån direktiv utfärdade av Skolverket och ska uppfylla samtliga de krav som myndighet ställer.

Föreningens styrelse består av:

  • Lennart Moberg, styrelseordförande, moberg.harnosand@gmail.com
  • Daniel Brännström, vice ordförande
  • Tord Backlund, sekreterare
  • Håkan Viklund, kassör
  • Chantal Binua, ledamot
  • Andreas Einarsson, ledamot

Vill du bli medlem i föreningen? Klicka här för att ladda hem en ansökningsblankett för medlemskap i föreningen.

Föreningsstadgarna i sin helhet finns att läsa på nedanstående länk:

Stadgar

Länkar angående årsmötet 2019:

Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Länkar angående årsmötet 2018:

Årsmöte 2018

Årsmöteshandlingar 181016

Stadgeförslag 181109

NÄRVAROLISTA 181026