Föreningen

Kastellskolan drivs av huvudmannen Kastellskolans ideella förening. En ideell förening utan vinstdrivande intresse, och eventuell uppkomst av vinst i verksamheten återförs därför alltid till verksamheten.

Föreningens ändamål är att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen värdegrund, och att verka för en kvalitativ, stimulerande och utvecklande verksamhet.

Föreningens styrelse består av:

  • Lennart Moberg, styrelseordförande, lennart.moberg@lvn.se
  • Daniel Brännström, vice ordförande
  • Tord Backlund, sekreterare
  • Håkan Viklund, kassör
  • Claes Arenander
  • Isedora Timander Skogström
  • Anita Österholm

Föreningsstadgarna i sin helhet finns att läsa på nedanstående länk:

Stadgar