Föreningen

Kastellskolan drivs av huvudmannen Kastellskolans ideella förening. En ideell förening utan vinstdrivande intresse, och eventuell uppkomst av vinst i verksamheten återförs därför alltid till verksamheten.

Föreningens ändamål är att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen värdegrund, och att verka för en kvalitativ, stimulerande och utvecklande verksamhet.

Föreningens styrelse består av:

  • Lennart Moberg, styrelseordförande, moberg.harnosand@gmail.com
  • Daniel Brännström, vice ordförande
  • Tord Backlund, sekreterare
  • Håkan Viklund, kassör
  • Chantal Binua, ledamot
  • Isedora Skogström, ledamot
  • Anita Österholm, ledamot

Vill du bli medlem i föreningen? Klicka här för att ladda hem en ansökningsblankett för medlemskap i föreningen.

Föreningsstadgarna i sin helhet finns att läsa på nedanstående länk:

Stadgar