Föreningen

Kastellskolan drivs av huvudmannen Kastellskolans ideella förening. En ideell förening utan vinstdrivande intresse. Eventuell uppkomst av vinst i verksamheten återförs därför alltid till verksamheten.

Kastellskolan har till ändamål att erbjuda barn och ungdomar i Härnösand den bästa möjliga utbildningen, från förskola till årskurs nio, i en trygg och omhändertagande miljö och med den etik och värdegrund som förvaltas av kristen tradition. All verksamhet bedrivs utifrån direktiv utfärdade av Skolverket och ska uppfylla samtliga de krav som myndighet ställer.

Föreningens styrelse består av:

  • Lennart Moberg, styrelseordförande, moberg.harnosand@gmail.com
  • Daniel Brännström, vice ordförande
  • Tord Backlund, sekreterare
  • Håkan Viklund, kassör
  • Chantal Binua, ledamot
  • Andreas Einarsson, ledamot

Vill du bli medlem i föreningen? Klicka här för att ladda hem en ansökningsblankett för medlemskap i föreningen.

 

Föreningsstadgarna i sin helhet finns att läsa på nedanstående länk:

Stadgar

 

Länkar angående årsmötet 2019:

Motioner inför årsmötet 2019-10-16

 

Länkar angående årsmötet 2018:

Årsmöte 2018

Årsmöteshandlingar 181016

Stadgeförslag 181109

NÄRVAROLISTA 181026