Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Medlemmar i Kastellskolan ideell förening.

Som medlem i föreningen är du välkommen att inlämna motion till styrelsen inför kommande årsmöte som kommer att äga rum 2019-10-16. Inbjudan med ärendeförteckning kommer att utsändas senare.

Inkomna motioner ska presenteras som ärenden vid kallelsen och vara förberedda av styrelsen inför årsmötet. Motioner ska därför i skriftlig form vara inlämnade till styrelsen senast 2019-10-01.

Motioner kan inlämnas rörande frågor som upplevs som förbättringar av Kastellskolans verksamheter och som föreningsmedlemmarna kan ta ställning till vid årsmötet.

Motionen ska vara daterad och undertecknad av föreningsmedlem.

Motionen skickas till:

Kastellskolan
Box 3018
871 03 Härnösand

Märk kuvertet med ”Motion”.

Kommentarer är avstängda.