Mentor och klasslärare 2018/19

Fördelningen av mentorer och klasslärare ser läsåret 2018/19 ut som följande.

Förskoleklass Maarit Nordin
Åk 1 Jenny Frånberg
Åk 2 Jenny Tallberg
Åk 3 Emma Brander
Åk 4 Mariette Nilsdotter-Lund
Åk 5 Evelina Gustafsson
Åk 6 Sisay Zewdie Kiros
Åk 7 Bengt Böhlin
Åk 8 Daniel Lång
Åk 9 A Daniel Myrén och Yvonne Östman
Åk 9 B Kristina Pinter Vallgårda

Förskola: Avdelning Stjärnan: Magdalena Svensson, Yanely Coto Gonzalez, Birgitta Sundström
Avdelning Solen: Maud Verlin, Helen Söderlind, vakant.
Fritidsverksamhet: Hadar Nordin, Lars Åsén, Emma Moren
Resurs åk 1 och 2: Saara Abrahamsson och Niklas Pettersson

Kommentarer är avstängda.