Välkommen till Årsmötet för Kastellskolans ideella förening!

Bästa föräldrar/vårdnadshavare tillika medlemmar i Kastellskolans Ideella förening! Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, verksamhetsåret 2019/2020 ”närmar sig med stormsteg!” Vi möts:Tid: Tisdag 2020-11-10 kl. 18.00Plats: Aulan, Kastell-/Kristinaskolans CD-hus. Vi tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser bl a optimal handhygien- resp. social more »

Busskort

I Härnösand är det gratis att åka buss för barn och ungdomar 7-19 år. Ni ansöker om barnkort/busskort hos Härnösands kommun via kommunens webbplats: www.harnosand.se/barnkortet . På denna sida står det mer information om hur man ansöker (med bank-id) När more »

Skolstart på torsdag!

På torsdag den 20/8 startar höstterminen. Åk 7 träffas på skolgården kl 8.00 och förskoleklassen träffas på skolgården kl 8.30. Övriga klasser samlas kl 8.00 i respektive klassrum, åk 1-3 i A/B-huset och åk 4-9 i C/D-huset. Sluttider första skoldagen more »

Fritidstider

När ni vårdnadshavare ska ändra fritidstiderna gör ni följande: Klicka på Frånvaro, där efter Fritidstider. (bild ovan)Har ni inte möjlighet för detta och har anmält om att ha fritids, meddela expeditionen, 070-571 04 60 eller expedition@kastellskolan.se För att lägga in more »

Säker avlämningsplats

Vi vill att ni alla vårdnadshavare, anhöriga samt personal på Kastell samt Kristinaskolan tar del av detta dokument ang. hur vi kan skapa en säker av/upphämtningsplats för skolans barn/elever alla som vistas i området. Säker avlämninsplats ht 2019 (pdf format) more »