Fritidsinformation 2020-02-11

Kastellskolans fritidshem är öppet innan skolan (06.30-08.00) samt efter skoldagens slut och stänger 17.15. Vi har i dagsläget 76 inskriva barn.

Fritids på morgonen

För de barn som har omsorgsbehov innan skoldagens start erbjuder vi morgonfritids. Morgonfritids öppnar klockan 6.30 och är fram till 7.30 samordnat med förskolan. Frukost serveras på förskoleavdelningen Stjärnan klockan 7.00-7.30. Stjärnan ligger längst ned i AB-huset och har ingång från kortsidan (mot skolans gula expedition).

Om barnen ska äta frukost behöver de alltså vara här senast 7.15. Detta för att hinna äta i lugn och ro innan skoldagen börjar. Från 7.30 fram till skolstart är fritids alltid ute.

Hämtning och lämning

Det är mycket viktigt att ni säger till personalen när ni lämnar barnen på morgonen och hämtar barnen på eftermiddagen. Det är också mycket viktigt att ni meddelar fritidspersonalen om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet.

Kläder

Skicka med kläder efter väder då vi är ute ofta – vi är ute i alla väderlekar! Märk gärna barnens kläder med namn.

Verksamhet

Kastellskolans fritidshem har två avdelningar. Fritidsyngre Förskoleklass till årskurs 2 och Fritidsäldre Årskurs 3-5 har sin hemvist i A-korridoren.

Efter skoldagens slut serveras mellanmål och alla barn har en stunds utevistelse. Mellan 15.00-16.00 har vi vår aktivitetstid med planerade, vuxenledda aktiviteter. Verksamhetens innehåll bygger på fritidshemmets centrala innehåll som regleras i läroplanen för grundskola och fritidshem.

Fritidshemmets övergripande syfte är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vi förväntar oss att alla barn har kläder för alla väder. Vi bygger mycket av vår verksamhet på utevistelse men använder dagligen skolans praktiska lokaler som tex idrottshall, hemkunskapssal och klassrum.

Den personal som arbetar på fritidshemmet för närvarande är:

Personal Roll Huvudsakligt ansvar Övrig information

Emma Morelius

Fritidspedagog Övergripande planering F-2 Föräldrarledig

Henrik Josefsson

Fritidspedagog Övergripande planering åk 3-5  

Lars Åsén

Fritidspedagog Fritids åk 3-5, stänger mån-fre Incheckning 3-5

Annica Mölk

Fritidspedagog Övergripande planering F-2 Arbetslagsledare fritids

Niklas Pettersson

Barnskötare Morgonfritids  

Patrik Vesterlund

Barnskötare Morgonfritids Incheckning 2

Daniel Waldehannes

Extratjänst Fritids F-2  

Johanna Genberg

Resurs Fritids F-2 Föräldrarledig

David Otim 

Resurs Fritids F-2  

Rita Peerbear

Extratjänst Fritids F-2  

Vistelsetider

Du som vårdnadshavare skall anmäla barnets vistelsetider via Schoolity (se länk med bilder/förklaringar).

Har problem med att lägga in tider, kontakta vår expedition på expedition@kastellskolan.se . Det är viktigt att alla får systemet att fungera då vi enbart sköter närvaron via detta system.

Här finns en kort film som visar hur du lägger in tider i Schoolity (se bild nedan). Telefonnummer till fritids är 070-550 83 51.