Fritids

Bilder3

Välkomna till Kastellskolans fritidshem

Kastellskolans fritidshem är öppet på morgonen mellan klockan 6.30-8.00 och på eftermiddagar från skoldagens slut till klockan 17.15. Kastellskolans fritidshem är öppet för elever som går i förskoleklass upp till årskurs 4. Vi erbjuder plats till de elever vars föräldrar studerar eller arbetar.

Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid som styr i vilken omfattning barnet kan vistas på fritidshemmet. Kostnaden för att vara inskriven på fritids är beroende på familjens inkomst och vi tillämpar samma taxa och regler som övriga fritidshem i Härnösand kommun. Faktura skickas ut via mejl.

Ansökan sker genom att vårdnadshavare kontaktar skolans expedition, enklast är att skicka oss ett mejl till: expedition@kastellskolan.se alternativt kan ni ringa 070-5556750.

Fritidshemmet är öppet även när skolan har lov. På morgnarna och eftermiddagarna arbetar vi integrerat med Kastellskolans förskola.

Fritids på morgonen

För de barn som har omsorgsbehov innan skoldagens start erbjuder vi morgonfritids. Morgonfritids öppnar klockan 6.30. Frukost serveras av fritidspersonalen cirka klockan 7.00-7.30. Om barnen ska äta frukost behöver de alltså vara här senast 7.30. Detta för att hinna äta i lugn och ro innan skoldagen börjar. Anmälan till frukost måste ske i förväg så att vi vet hur mycket frukost som skall förberedas. Morgonfritids finns i samma skolbyggnad som matsalen ligger i och lämningar sker från klockan 6.30-7.00 i förskolans lokaler med ingång på den bortre gaveln mot fotbollsplanen, efter klockan 7.00 är vi i A-korridoren i AB-huset, våning 2.

 

Fritids på eftermiddagen

Dagsrutiner:

Mellanmål 13.30

 

Utöver klassrummen kommer vi nyttja idrottshallen, textilslöjden, bildsalen samt vara utomhus mycket. Ibland kommer vi jobba mer tematiskt eller i projekt. Studiebesök eller utflykter kommer också ingå i verksamheten.

Hämtning och lämning

Det är mycket viktigt att ni säger till personalen när ni lämnar barnen på morgonen och hämtar barnen på eftermiddagen. Det är också mycket viktigt att ni meddelar fritidspersonalen om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet.

Om ert barn ska följa med något annat barn hem från fritids måste detta planeras och meddelas fritidspersonalen i god tid.  Om det beslutas mer spontant MÅSTE detta kommuniceras med personalen – överlåt inte på barnen att meddela sådant.

CD-huset stänger kl. 17.00, behöver man hämta något där måste det ske innan kl. 17.00.

Kläder

Skicka med kläder efter väder då vi är ute ofta – vi är ute i alla väderlekar! Se gärna över de kläder barnen har på sin hylla när ni lämnar eller hämtar, det är bra om det finns ordentligt med extrakläder. Märk gärna barnens kläder med namn.

Personal

Vi som arbetar på Fritidshemmet dagligen heter Hadar Nordin, Niklas Pettersson, Lars Åsén, Saara Abrahamsson och Christine Komeza och Maarit Nordin.

Fritidsråd

På fritidsrådet är barnen med och ger förslag på vad vi ska göra under fritidstiden. Skolverkets styrdokument och barnens förslag ligger sedan till grund för hur personalen planerar verksamheten på fritids.

Vistelsetider

För att planera verksamheten behöver vi i personalen veta när era barn ska vara på fritids. Lämna schemablankett till personalen eller skicka ett mejl till fritids@kastellskolan.se så snart ni kan och meddela oss alltid förändringar i schemat. Har ni samma schema alla veckor så räcker det att ni skriver i en vecka på schemalappen. Om ni har rullande schema så skriv vilken kalendervecka som gäller. Fritids är öppet för de barn vars vårdnadshavare studerar eller arbetar och det är vårdnadshavarens arbetstid eller studietid som styr barnets vistelsetid.

När skolan har lov

På skolloven har fritids öppet med lovverksamhet, detta sker oftast i samverkan med förskolan. För att planera lovverksamheten kommer vi att efterfråga ert omsorgsbehov under loven i god tid innan.

Kontakt

Kontakten med er föräldrar håller vi främst när ni hämtar era barn och via mejl. Fritids har en mobiltelefon som vi alltid har med oss när vi lämnar skolan. Telefon: 070-5508351