Frågor och svar

Vanliga frågor

Vem får gå i skolan på Kastellskolan?
Alla som har rätt att gå i skola i Sverige kan söka till skolan.

Hur mycket kostar det att gå på skolan?
Det kostar inget att gå på skolan. Det är gratis.